Kategoria: uncategorized

Ile składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

W 2022 roku wprowadzone mają być poważne zmiany w zakresie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Muszą oni liczyć się między innymi ze wzrostem wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej do ZUS oraz z tym, że najprawdopodobniej w związku z Polskim Ładem, nie będzie można odliczyć jej od podatku. Więcej

Czy i kiedy warto być VAT-owcem?

Przy zakładaniu działalności gospodarczej niektórzy przedsiębiorcy mogą, a niektórzy wręcz mają obowiązek zarejestrowania się w urzędzie skarbowym jako czynni podatnicy VAT, tj. podatku od towarów i usług. Dobrowolna rejestracja do VAT-u może przynieść wiele korzyści, choć tylko w określonych sytuacjach. Sprawdźmy zatem, kiedy warto zostać VAT-owcem, pomimo posiadanej możliwości skorzystania ze zwolnienia z tego obowiązku.

Kiedy warto zostać VAT-owcem?

Przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje swoje produkty lub świadczy usługi tylko klientom również będącym firmami, które są VAT-owcami, opłaca się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Wszystko dlatego, że istnieje możliwość rozliczenia się z podatku VAT naliczonego.

To dobry pomysł, gdy przedsiębiorca ponosi wysokie koszty prowadzonej przez siebie działalności, kupując produkty lub usługi od innych firm, wystawiających na nie faktury z wyszczególnionym podatkiem VAT. Dzięki posiadaniu statusu czynnego podatnika VAT prowadzący firmę będzie mógł odliczyć sobie cały VAT i go odzyskać przy okazji kolejnej deklaracji.

Jeśli przedsiębiorca przypuszcza i z dużym prawdopodobieństwem może stwierdzić, że w swojej działalności będzie mieć wysokie obroty, z czasem nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Wówczas rejestracja do podatku VAT pozwoli mu na odliczanie podatku z faktur kosztowych. Więcej

Czy możliwy jest split payment w walucie obcej?

Split payment, czyli płatność podzielona, obecnie jest obowiązkowa dla niektórych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Od 1 listopada 2019 roku przestała ona być płatnością dobrowolną, ale ustawodawca wprowadził obowiązek stosowania split payment w przypadku wartości brutto faktury VAT przekraczającej 15 tys. zł, gdy co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 ustawy o VAT. Ma on zastosowanie przy tym wyłącznie w odniesieniu do transakcji biznesowych, w przypadku których obiema stronami są przedsiębiorcy. Czy jednak możliwe jest dokonywanie podzielonych płatności w walucie obcej? Więcej

Jak wyglądają kontrole wykorzystania pomocy publicznej z tarcz antykryzysowych?

Kolejne lockdowny spowodowały w Polsce negatywne skutki gospodarcze. Wiele branż przeżywało nie tyle kryzys, co całkowitą zapaść. W takiej sytuacji rząd zastosował szereg narzędzi mających na celu wspieranie polskiego biznesu. Były one skupione w kilku tarczach antykryzysowych, z których można było pozyskać pieniądze. Ci przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dotacji w ramach tarcz antykryzysowych muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia pewnych kontroli. Jakich? Co właściwie kontrolerzy będą chcieli sprawdzać u beneficjentów tej formy pomocy? Więcej

Czym jest VAT-OSS?

Sprzedaż przez internet w skali międzynarodowej wiąże się z koniecznością skomplikowanych dotychczas rozliczeń podatkowych, m.in. w zakresie podatku VAT. Od 1 lipca 2021 roku zmieniają się zasady rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, w związku z wprowadzaniem unijnego pakietu VAT dla e-commerce oraz VAT-OSS. Czym on jest? Więcej