Kategoria: uncategorized

Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT

W nowym, 2020 roku całkowicie zmienią się zasady prowadzenia ewidencji na potrzeby rozliczania się przedsiębiorców z podatku od towarów i usług. Ma to związek z wprowadzanymi w życie zapisami rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Więcej

Jak prawidłowo określać wartość środka trwałego?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej naturalne jest wykorzystywanie różnego rodzaju składników majątku. Niektóre z nich muszą być wprowadzone w poczet środków trwałych w księgach rachunkowych – w zależności od tego, jaki jest ich przewidywany okres użytkowania. Wówczas należy określić wartość początkową środka trwałego. Jak to prawidłowo zrobić? Więcej