Czym jest nabycie sprawdzające?

Fiskus od 2022 roku zyska kolejne narzędzie kontrolne, którym ma być nabycie sprawdzające. Dzięki niemu będzie mógł sprawdzić, czy podatnik prawidłowo wypełnia obowiązki i ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej oraz wydaje nabywcom paragony fiskalne. Sprawdźmy, jak ma działać nabycie sprawdzające.

Przepisy dotyczące nabycia sprawdzającego

W ramach nowelizacji ustaw podatkowych, jakie przygotowano w Polskim Ładzie, został dodany Rozdział 1b Nabycie sprawdzające w ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej. Znajdzie się on w dziale V po rozdziale 1a. 

Nowe przepisy definiują nabycie sprawdzające jako nabycie towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Można określić to także jako swoistą prowokację podatkową, jaką będą mogli dokonywać urzędnicy skarbowi. 

Nabycie sprawdzające ma prowadzić do skontrolowania, czy podatki ewidencjonuje sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz czy wydaje nabywcy produktów lub usług paragon fiskalny. 

W praktyce nabycie sprawdzające będzie wyglądało tak, że urzędnik przyjdzie jako „tajemniczy klient” do sklepu lub punktu usługowego, kupi produkt lub usługę, a następnie zobaczy, jak zachowa się podatnik lub zatrudniony przez niego pracownik. Czy zarejestruje tę sprzedaż na kasie i wyda paragon?

Kto i kogo będzie kontrolować?

Wiadomo, że nabycia sprawdzającego dokonywać będzie:

  • pracownik urzędu skarbowego,
  • pracownik urzędu celno-skarbowego,
  • funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z projektowanym art. 94w ustawy o KAS, naczelnik urzędu skarbowego i naczelnik urzędu celno-skarbowego będą mogli przeprowadzić nabycie sprawdzające na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Natomiast po stronie podatnika kontrolowani będą dokonujący sprzedaży towarów lub usług, albo osoba dokonująca w imieniu i na rzecz podatnika takiej sprzedaży. 

Po przeprowadzeniu nabycia sprawdzającego, kontroler będzie musiał okazać podatnikowi lub jego pracownikowi legitymację służbową, poinformować go o dokonaniu nabycia sprawdzającego oraz pouczyć o jego prawach i obowiązkach z tego wynikających. Na życzenie sprawdzanego, sprawdzający będzie musiał okazać stałe upoważnienie do dokonywania nabycia sprawdzającego.