Jak rozliczać VAT mają grupy VAT?

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej, już od 1 lipca 2022 roku można tworzyć grupy VAT. Charakteryzują się one między innymi tym, że podatek od towarów i usług nie jest pobierany od podmiotów, które mimo powiązań, zachowują odrębność prawną. Jak wygląda prawidłowe rozliczanie VAT w grupach podatkowych?

Atrakcyjne rozwiązanie podatkowe

Pojawienie się w Polsce odpowiednich przepisów pozwalających na tworzenie grup VAT pozwala na to, że ich członkowie zachowują neutralność swoich obrotów pomiędzy sobą. Nie muszą więc wystawiać sobie faktur VAT czy odrębnie składać pliki JPK_VAT. Jeśli mają status grupy VAT, czyli są powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjne, do ich rozliczeń stosuje się inne przepisy i wymogi, niż w przypadku podmiotów kompletnie od siebie niezależnych.

Członkowie grupy podatkowych mogą rozliczać się wspólnie, tak jakby byli jednym organem – podatnikiem. Jak to odbywa się w praktyce?

Rozliczanie z VAT grup podatkowych

Korzyścią, jaka bezpośrednio związana jest z utworzeniem grupy podatkowej, jest neutralność obrotów pomiędzy jej członkami. Nie podlegają one VAT, ani nie są dokumentowane fakturami – wystarczająca okazuje się nota księgowość. Ponadto członkowie nie muszą stosować mechanizmu podzielonej płatności i weryfikować kontrahentów na Białej Liście. Muszą jednak prowadzić w formie elektronicznej ewidencję transakcji dokonywanych pomiędzy sobą. Należy ją przekazywać na wezwanie organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.

Za podatnika VAT uznawana jest cała grupa podatkowa, dlatego razem jej członkowie muszą złożyć jeden, zbiorczy JPK_VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT po założeniu grupy VAT składa ona jeden plik JPK_V7 za pierwszy okres rozliczeniowy funkcjonowania, który musi uwzględniać ewentualne nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, jakie wykazywane były przez członków grupy dotychczas w indywidualnych plikach JPK_V7.

Jeśli w związku ze specyfiką sprzedaży członkowie grupy VAT wykazują nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym oraz ponoszą przy tym stosunkowo niewielkie koszty w porównaniu do przychodów ze sprzedaży, wykazują wysoką nadwyżkę podatku VAT należnego nad naliczonym. W pliku JPK_V7 grupy VAT nadwyżki te będą kompensowane, co pozwoli na obniżenie zobowiązania podatkowego poszczególnych podatników w ramach jednej grupy VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *