Kiedy można zrezygnować z bycia VAT-owcem?

Dla jednych przedsiębiorców rejestracja w urzędzie skarbowym na potrzeby podatku VAT, jako czynnych podatników tego podatku okazuje się koniecznością. Inni korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego. Czy jednak są sytuacje, w których dotychczasowy czynny podatnik VAT może zrezygnować z takiego statusu?

Kto może zrezygnować z bycia VAT-owcem?

Obowiązujące w Polsce przepisy pozwalają niektórym podatnikom na rezygnację z VAT-u, w przypadku prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. Jest to możliwe u podatników, którzy:

  • Dokonali dobrowolnej rejestracji dla celów VAT jako czynni podatnicy, rezygnując tym samym ze zwolnienia.
  • Utracili prawo do zwolnienia z VAT, z uwagi na przekroczenie limitu dopuszczalnego obrotu, ale w kolejnym roku podatkowym już go nie przekroczyli.

Fiskus nie zakazuje rejestracji w rejestrze VAT jako podatnik VAT czynny podmiotom, które mają prawo do zwolnienia z VAT, ale chcą z niego zrezygnować. Może być to związane z chęcią odliczania przez firmę od faktur podatku VAT. Stanowić może to o atrakcyjności bycia VAT-owcem. Zdarza się jednak, że owa atrakcyjność maleje wraz z upływem czasu, aż w końcu podatnik, który nadal ma prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług decyduje się na powrót z niego skorzystać.

Poza tym są jeszcze podatnicy, którzy stracili prawo do zwolnienia z VAT, bo przekroczyli limit obrotu, który aktualnie wynosi aż 200 000 zł.

Kiedy można zrezygnować z bycia VAT-owcem?

Podatnik, który stracił prawo do zwolnienia z VAT lub dobrowolnie z tego zwolnienia zrezygnował, może wyrejestrować się z listy podatników VAT czynnych, ale nie wcześniej niż po upływie roku. Termin ten liczony jest od 31 grudnia roku, w którym podatnik stracił prawo do zwolnienia z VAT albo dobrowolnie z niego zrezygnował. Oczywiście, podatnik ten nie mógł w takim roku podatkowym przekroczyć obrotów w wysokości 200 000 zł.

Podatnik chcący powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT może to zrobić w ciągu 7 dni od początku miesiąca, w którym dane zwolnienie ma już obowiązywać. Musi przy tym wypełnić formularz VAT-R i na jego pierwszej stronie przy aktualizacji danych oznaczyć kwadrat z informacją, że podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. W dalszej części formularza trzeba też wpisać dokładną datę, od której będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT.