Kto skorzysta z IP BOX?

IP BOX to skrót od Intellectual Property Box. Jest ono narzędziem, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnej, 5-procentowej stawki podatku. Jakie wymogi trzeba przy tym spełnić?

Jakie dochody zaliczane są do IP BOX?

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć do IP BOX takie dochody jak:

  • dotyczące należności oraz z opłat wynikających z umów licencyjnych,

  • pozyskiwane z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Wszystkie te dochody kwalifikowane, uzyskane z IP BOX, mogą być objęte nową ulgą, czyli preferencyjną, 5-procentową podatku.

Jak funkcjonuje nowa ulga z IP BOX?

Ministerstwo Finansów wydało i opublikowało 15 lipca 2019 roku dokładne objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Kwalifikowane IP to w świetle obowiązujących przepisów prawo własności intelektualnej, które:

  • zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

  • należy do jednej z kategorii, które zostały wymienione w katalogu w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT lub art. 24d ust. 2 ustawy o CIT;

  • podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi w zakresie oprogramowania, mogą skorzystać z IP BOX, ale muszą spełnić wszystkie te trzy warunki