Rozliczanie skorygowanych faktur ustrukturyzowanych

Faktury ustrukturyzowane to szczególny faktur, jakie podatnicy VAT mogą wystawiać za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Są one dopuszczalną, choć nie obowiązkową, formą dokumentowania transakcji. Jeśli podatnik ma takie życzenie, może je dokumentować z wykorzystaniem standardowych faktur papierowych lub popularnych faktur elektronicznych. Zmieni się to od 1 sierpnia 2024 roku, kiedy faktury ustrukturyzowane będą obligatoryjne, prócz faktur konsumenckich. Warto więc już teraz dowiedzieć się, w jaki sposób będzie można rozliczyć faktury ustrukturyzowane, które z różnych powodów zostały skorygowane. Jak to zrobić poprawnie?

Korekta in minus

Korekta zmniejszająca wartość podatku należnego nazywana jest korektą in minus. W przypadku jej stosowania w odniesieniu do korekty faktury ustrukturyzowanej, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, podatnik po stronie podatku należnego fiskusowi powinien obniżyć podstawę opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym wystawił taką ustrukturyzowaną fakturę korygującą.

Jednocześnie podatnik nie będzie musiał mieć dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługi warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w e-fakturze potwierdzającej, że takie warunki rzeczywiście zostały spełnione.

Korekta po stronie nabywcy

Projekt ustawy dotyczącej korygowania faktur ustrukturyzowanych przewiduje również korektę zmniejszającą VAT u nabywcy. Będzie się do takich działań odnosił art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Nabywca w związku z tym będzie obowiązany do skorygowania podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał ustrukturyzowaną fakturę korygującą.

Zachowana ma być obowiązująca dotychczas zasada, że jeśli podatnik nie obniżył kwoty VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego w fakturze ustrukturyzowanej, której korekta dotyczy, to takie prawo będzie mu przysługiwało dalej. Będzie mógł zmniejszyć kwotę VAT naliczonego, poprzez uwzględnienie jej w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Dane na fakturze korygującej ustrukturyzowanej

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jakie dane powinna zawierać zgodnie z nowymi przepisami faktura korygująca ustrukturyzowana? Numer identyfikujący w KSeF fakturę, której dotyczy faktura korygująca. Wymóg ten nie będzie dotyczył sytuacji, gdy faktura korygowana nie ma takiego numeru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *