Terminy wprowadzania w życie kas fiskalnych online

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w szeroko pojętej branży motoryzacyjnej, a także posiadający stacje paliw, byli pierwszymi, którzy musieli wdrożyć kasy fiskalne online. Obowiązkowo korzystają z nich od 1 stycznia 2020 roku. Natomiast od 1 lipca 2020 roku miały do nich dołączyć kolejne firmy, ale tak się jednak nie stało z uwagi na epidemię COVID-19. Ministerstwo Finansów przesunęło pierwotnie ustalone terminy wprowadzenia kas online. Jak wyglądają one obecnie?

Początkowe terminy wdrażania kas online

Drugi etap wprowadzania kas fiskalnych online miał rozpocząć się z początkiem tegorocznych wakacji, a więc 1 lipca 2020 roku. Objąć miał właścicieli hoteli, pensjonatów, lokali gastronomicznych. Natomiast w kolejnym „rzucie”, od 1 stycznia 2021 roku fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy czy kluby fitness miały mieć u siebie obowiązkowo kasy fiskalne online. Jednak stare kasy nadal działają z powodzeniem u takich przedsiębiorców, a nie mają bezpośredniego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Wszystkiemu winna pandemia koronawirusa.

Ministerstwo Finansów w trudnych warunkach wprowadzenia wielu obostrzeń sanitarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podjęło decyzję o zmianie dotychczasowych terminów wymiany rozwiązań na kasy online.

Zmienione terminy wprowadzania nowych kas

Ministerstwo Finansów informuje, że kasy online, które pozwalają fiskusowi na sprawowanie na bieżąco kontroli nad działalnością przedsiębiorców w Polsce, będą funkcjonowały dla branży gastronomicznej i hotelarskiej od 1 stycznia 2021 roku. Ogłoszony nowy termin wprowadzenia kas online jest efektem postulatów przedsiębiorców, które zostały uwzględnione przez resort finansów. Od 2021 roku z nowych kas fiskalnych online będą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na:

  • Świadczeniu stale lub sezonowo usług związanych z wyżywieniem – tj. stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
  • Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od lipca 2021 roku kasy te będą musiały być wprowadzone przez firmy świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej, świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, czy związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Od 2023 roku podatnicy, którzy nie zostali wymienieni w powyższych grupach będą mogli nadal wykorzystywać stare kasy fiskalne do czasu ich wyeksploatowania lub wymiany pamięci fiskalnej.