Zwolnienie ze składek ZUS – dla kogo?

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej rząd proponuje przedsiębiorcom zwolnienie z opłacania składek ZUS przez trzy miesiące, w okresie od marca do maja 2020 roku w związku z trudną sytuacją finansową polskich firm w obliczu pandemii koronawirusa. Kto właściwie może skorzystać z takiego rozwiązania?

Zwolnienie w wysokości 100 lub 50 proc. składek

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby duchowne lub płatnicy składek na ZUS zatrudniający od 1 do 49 pracowników, albo rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna, mogą uzyskać zwolnienie ze składek za marzec, nawet jeśli składka ta została już opłacona. Z kolei zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 roku dotyczyć ma według warunków wskazanych w Tarczy Antykryzysowej tylko składek jeszcze nieopłaconych.

Zwolnienie w wysokości pełnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy płatników, którzy prowadzili działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 roku,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

Dodatkowym warunkiem jest to, by płatnik składek zgłosił do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych. Z kolei z pełnego zwolnienia z opłacania składek korzysta spółdzielnia socjalna zgłoszona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku jako płatnik składek w ZUS – nie ma znaczenia, ile osób zatrudnia.

Zwolnienie z opłacania 50 proc. należności z tytułu składek za dany miesiąc dotyczy natomiast płatników, którzy prowadzili działalność w wymienionych powyżej okresach i zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych.

Zwolnienie dla korzystających z ulgi na start i nie tylko

We wcześniejszej wersji Tarczy Antykryzysowej ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS nie mogli korzystać przedsiębiorcy, którym przyznano tzw. ulgę na start lub ci, którzy osiągnęli wyższy przychód lub niski dochodów. Mogą obecnie wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj.

Warunkiem jest tutaj to, by osoba korzystająca z ulgi na start lub osoba wykonująca przed 1 kwietnia 2020 roku pozarolniczą działalność, opłacała składki wyłącznie na własne ubezpieczenie oraz w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek, osiągnęła przychód w wysokości przekraczającej 15 681 zł, a dochód nie przekroczył 7 000 zł. Skorzysta ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj, nawet jeśli zdążyła opłacić te składki.

W każdym z wymienionych przypadków zwolnienie ze składek na ZUS nie będzie obowiązywało płatnika, jeśli ten ma zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okresy wcześniejsze.


Komentarze

  1. Trochę dziwne, że przysługująca pomoc liczona jest od przychodu, a nie dochodu. Nie jest to dobre rozwiązanie

Możliwość komentowania została wyłączona.