Zwolnienie ze składek ZUS – dla kogo?

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej rząd proponuje przedsiębiorcom zwolnienie z opłacania składek ZUS przez trzy miesiące, w okresie od marca do maja 2020 roku w związku z trudną sytuacją finansową polskich firm w obliczu pandemii koronawirusa. Kto właściwie może skorzystać z takiego rozwiązania?

Zwolnienie w wysokości 100 lub 50 proc. składek

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby duchowne lub płatnicy składek na ZUS zatrudniający od 1 do 49 pracowników, albo rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna, mogą uzyskać zwolnienie ze składek za marzec, nawet jeśli składka ta została już opłacona. Z kolei zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 roku dotyczyć ma według warunków wskazanych w Tarczy Antykryzysowej tylko składek jeszcze nieopłaconych.

Zwolnienie w wysokości pełnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy płatników, którzy prowadzili działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 roku,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

Dodatkowym warunkiem jest to, by płatnik składek zgłosił do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych. Z kolei z pełnego zwolnienia z opłacania składek korzysta spółdzielnia socjalna zgłoszona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku jako płatnik składek w ZUS – nie ma znaczenia, ile osób zatrudnia.

Zwolnienie z opłacania 50 proc. należności z tytułu składek za dany miesiąc dotyczy natomiast płatników, którzy prowadzili działalność w wymienionych powyżej okresach i zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych.

Zwolnienie dla korzystających z ulgi na start i nie tylko

We wcześniejszej wersji Tarczy Antykryzysowej ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS nie mogli korzystać przedsiębiorcy, którym przyznano tzw. ulgę na start lub ci, którzy osiągnęli wyższy przychód lub niski dochodów. Mogą obecnie wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj.

Warunkiem jest tutaj to, by osoba korzystająca z ulgi na start lub osoba wykonująca przed 1 kwietnia 2020 roku pozarolniczą działalność, opłacała składki wyłącznie na własne ubezpieczenie oraz w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek, osiągnęła przychód w wysokości przekraczającej 15 681 zł, a dochód nie przekroczył 7 000 zł. Skorzysta ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj, nawet jeśli zdążyła opłacić te składki.

W każdym z wymienionych przypadków zwolnienie ze składek na ZUS nie będzie obowiązywało płatnika, jeśli ten ma zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okresy wcześniejsze.