Mały ZUS po nowemu w 2019 roku

Dopiero od 2019 roku mają zacząć obowiązywać preferencyjne zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez najmniejszych przedsiębiorców. Na czym właściwie ma polegać projekt o tzw. mikro ZUS?

Projekt Ministerstwa Rozwoju

Resort Rozwoju przygotował projekt dotyczący zasad opłacania składek do ZUS przez małe firmy – projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zakłada on opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne przez najmniejsze firmy od podstawy w wysokości zaledwie 600 zł. Składki opłacane na preferencyjnych zasadach mają być obliczane od co najmniej 30 proc. płacy minimalnej przez każdego samozatrudnionego.

Warto podkreślić, że takie rozwiązanie obowiązuje już dla młodych przedsiębiorców, czyli osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z preferencji można korzystać jednak tylko przez 24 miesiące. W 2017 roku kwoty składek tzw. małego ZUS-u wynoszą:

  • 117,12 zł – składka emerytalna,

  • 48 zł – składka rentowa,

  • 14, 70 zł – składka chorobowa (dobrowolna),

  • 10,80 zł – składka wypadkowa.

Wysokość składek dla małych firm ma rosnąć proporcjonalnie do zwiększającego się przychodu.

Kto skorzysta z małego ZUS-u?

Z możliwości opłacania preferencyjnych, niskich składek na ZUS skorzystają zarówno nowi przedsiębiorcy, jak i ci prowadzący ją od lat, ale borykają się ze znalezieniem pieniędzy na opłacenie pełnego ZUS-u, który liczony jest od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dzięki nowym regulacjom samozatrudnieni uzyskujący niskie przychody będą podlegać ubezpieczeniom społecznym, ale nie będą płacić wysokich składek, nawet po zakończeniu pierwszego, 24-miesięcznego okresu działalności.

Według projektu najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie uzależniona od przychodu dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskujących przychód roczny nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli granica ta zostanie przekroczona, przedsiębiorca będzie zobowiązany do płacenia zryczałtowanych składek na ubezpieczenie społeczne od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.