Archiwa tagu: Urlop macierzyński

zasiłek macierzyński po zmianach

W wyniku ustawy podpisanej w dniu 26 października 2015 r., z dniem 1 stycznia 2016 r. w życie weszły zmiany dotyczące opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Do tej pory aby otrzymać takie świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystarczyło opłacić pierwszą składkę ubezpieczenia chorobowego, co prowadziło do szeregu nadużyć ze strony mam pracujących na własnej działalności. Od początku bieżącego roku wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących własną firmę uzależniona jest nie tylko od kwoty opłacanych składek, ale również od czasu ich opłacania. Przyczyną zmian był fakt, że część „przedsiębiorczych matek” wykorzystywała lukę w przepisach w celu otrzymania zawyżonych zasiłków z ZUS. Ciężarne kobiety rejestrowały działalność gospodarczą, tak aby opłacić jako przedsiębiorca dobrowolną składkę chorobową od najwyższej istniejącej podstawy (w 2014 roku było to 9365zł) za jeden pełen miesiąc kalendarzowy, poprzedzający miesiąc, w którym miał nastąpić poród. Dzięki temu mogły otrzymać zasiłek w wysokości ponad 6000zł miesięcznie. Więcej

Urlopy macierzyńskie na nowych warunkach

Przepisy regulujące sferę urlopów związanych z wykonywaniem funkcji rodzica, to jedna z najważniejszych sfer pracowniczych. Od roku 2016 znowelizowany został znaczący obszar, wprowadzający szereg zmian i istotnych regulacji w tym zakresie. Zmiany zostaną wprowadzone w życie ustawą o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Więcej

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie rodzicielskim – od wynagrodzeń należnych, czy wypłaconych w okresie tego uprawnienia?

Jeżeli pracownica wraca z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego czy też wychowawczego, to pracodawca, u którego dana osoba jest zatrudniona przez okres 36 miesięcy rozpoczynając od pierwszego miesiąca po powrocie z danego urlopu nie opłacają składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. Więcej

Urlop Macierzyński

Kobieta, która jest zatrudniona na umowę o pracę i urodziła dziecko, ma możliwość skorzystania nie tylko z urlopu podstawowego macierzyńskiego, ale również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego. Wszystkie z nich są odpłatne i na dodatek kobieta może w pewien sposób zdecydować o wysokości zasiłku, który będzie otrzymywać. Później, kobieta może również skorzystać z urlopu wychowawczego, choć ten jest jednak bezpłatny. Wiadomo, że istnieją różne umowy o pracę. W przypadku kobiety zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, sytuacja jest jasna – będzie miała prawo i do urlopu macierzyńskiego i do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Trochę inna sytuacja jest w przypadku kobiet, które urodziły dzieci, a pracują na podstawie umowy o pracę na czas określony. Więcej