Kategoria: Podatki

Prawidłowy tryb rozliczania zysków kapitałowych

Uzyskiwanie dochodów kapitałowych rodzi konieczność ich prawidłowego rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Dokonuje się takiego rozliczenia po zakończeniu roku podatkowego, przy wykorzystaniu odpowiednich druków. Osoby fizyczne mają czas ze złożeniem prawidłowego zeznania z ujęciem dochodów kapitałowych do 30 kwietnia danego roku podatkowego. Więcej

Na czym polega split payment i kiedy będzie obowiązywał w Polsce?

Split payment jest mechanizmem podzielonej płatności, jaki w wielu krajach obowiązuje w zakresie podatku VAT. Wkrótce zacznie funkcjonować także i w Polsce, przez co przyczyni się do uszczelnienia całego systemu podatkowego.

Zasady funkcjonowania split payment

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że split payment to mechanizm podzielonej płatności, polegający na tym, że każda płatność za nabyty towar lub usługę będzie podzielona na:

  • kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wpływającą na rachunek rozliczeniowy lub rozliczaną w inny sposób,

  • kwotę odpowiadającą wartości podatku VAT, która będzie płacona na specjalnie stworzony w tym celu rachunek VAT.

Takie płatności realizowane są wyłącznie przez płatników podatku VAT w transakcjach B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami.

Z rachunku VAT przedsiębiorcy nie będą mogli korzystać w sposób dowolny. Rachunek założony w banku lub w SKOK-u będzie własnością podatnika, ale będzie on mógł ze środków zgromadzonych na nim zapłacić jedynie zobowiązanie z tytułu podatku VAT do urzędu skarbowego lub dokonać zapłaty kwoty odpowiadającej wartości podatku VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Od 1 kwietnia 2018 roku w Polsce

W Polsce system split payment będzie dobrowolny, a jeśli nawet przedsiębiorca decyduje się na taki tryb rozliczania płatności, może wskazać dowolne faktury, które w ten sposób rozliczy. Zachętą dla płatników podatku VAT dla korzystania z mechanizmu split payment będzie to, że w stosunku do jego uczestników nie będą stosowane przepisy związane z niektórymi sankcjami oraz o odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT.

Ministerstwo finansów chciało wprowadzić taki system podzielonych płatności w Polsce, aby przeciwdziałać w bardziej wszechstronny i skuteczny sposób nadużyciom i oszustwom podatkowym, a przy tym eliminować ryzyko niepłacenia podatków VAT.

20 proc. wkładu własnego – wymóg KNF dla banków

Zgodnie z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, od 1 stycznia 2017 roku banki wymagać powinny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego od klientów co najmniej 20 proc. wkładu własnego. Czy rzeczywiście nie ma już szansy na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie przy niższym poziomie oszczędności kredytobiorcy? Więcej

Sprzedaż mieszkania wprowadzonego w firmie

Każda przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w domu, może zaliczyć amortyzację lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie podatku dochodowego nawet o kilka tysięcy złotych rocznie. Amortyzacja to nic innego jak stopniowe wrzucanie w firmowe koszty wartości kupionego lokalu, co skutkuje znacznie niższym podatkiem dochodowym pod warunkiem właściwego rozliczenia takiej amortyzacji oraz faktu, że trwa ona krócej niż 60 lat. Jednak mieszkanie „na firmę” może być też przyczyną pewnych komplikacji podatkowych, zwłaszcza w momencie późniejszej sprzedaży takiego mieszkania. Więcej

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania do przychodów pracownika z praw autorskich

Do tej pory panowało powszechne przekonanie, iż tylko umowa o dzieło zawarta z pracownikiem stwarza możliwości do korzystania z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. Okazuje się, że możliwość korzystania z podwyższonych kosztów przysługuje również pracownikom zatrudnionym na podstawie innych umów, jak na przykład umowa zlecenie czy umowa o pracę. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się jakie warunki muszą zostać spełnione aby pracownik mógł uzyskać prawo do 50% kosztów niezależnie od rodzaju obowiązującej go umowy. Więcej

Jednolity plik kontrolny

Od pierwszego lipca 2016 r. zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzony zostanie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W poniższym artykule wyjaśnimy czym dokładnie jest JPK i jak ta nowa metoda kontroli wpłynie na prowadzenie ksiąg, dokumentacji i sposób rozliczania się przedsiębiorców przed fiskusem. Więcej

Jak zaskarżyć niekorzystną decyzję fiskusa?

Każdą niekorzystną decyzję podatkową podatnik ma prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego. W takich sytuacjach obowiązkowa jest kolejność konkretnych działań. Aby wnieść skargę (czyli pismo, w którym podatnik domaga się uchylenia lub stwierdzenia nieważności danego rozstrzygnięcia organu podatkowego) podatnik musi najpierw wyczerpać wszystkie dostępne opcje pozwalające na zmianę niekorzystnej dla niego decyzji. Jeśli w postępowaniu podatkowym wyczerpane zostaną wszelkie możliwości dochodzenia słuszności racji podatnika, ma prawo podjąć kroki w celu zaskarżenia postanowień fiskusa. Więcej