Kategoria: Działalność gospodarcza

Jaką strukturę ma JPK dla księgi przychodów i rozchodów?

Wraz z pojawieniem się od 1 stycznia 2018 roku obowiązku wysyłki pliku JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców, również tych prowadzących działalność w skali mikro, zaistniała konieczność dogłębnego poznania struktury Jednolitych Plików Kontrolnych. Od 1 lipca 2018 roku wprowadzono dodatkowo obowiązek posiadania pozostałych struktur JPK, m.in. pliku właściwego dla struktury księgi przychodów i rozchodów. Jak ona wygląda? Więcej

Prawidłowy tryb rozliczania zysków kapitałowych

Uzyskiwanie dochodów kapitałowych rodzi konieczność ich prawidłowego rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Dokonuje się takiego rozliczenia po zakończeniu roku podatkowego, przy wykorzystaniu odpowiednich druków. Osoby fizyczne mają czas ze złożeniem prawidłowego zeznania z ujęciem dochodów kapitałowych do 30 kwietnia danego roku podatkowego. Więcej

Czy pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia pracownikowi?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacać wynagrodzenie dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę co najmniej raz w miesiącu. Informację o terminie wypłaty pensji pracodawca powinien zawrzeć w układzie zbiorowym, w regulaminie pracy lub w informacji dołączanej do umowy o pracę. Czy termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie? Więcej

Wydłużenie czasu pracy ciężarnych przed komputerem

Kobiety w ciąży mogą przez ograniczony czas pracować przed monitorem komputera, co zostało ujęte w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy. Wkrótce ich praca przed komputerem będzie wydłużona, a to pozwoli właścicielom firm na normalne korzystanie z usług swoich pracownic, oczekujących dziecka, bez szkody dla kondycji zdrowotnej przyszłych matek i ich nienarodzonych dzieci. Więcej

Niekonstytucyjność zakazu handlu w niedziele

Zabronienie niektórym przedsiębiorcom prowadzenia sprzedaży produktów i usług w niedziele, przy jednoczesnym dopuszczeniu wyjątków od tej reguły, może uderzać w podstawowe prawa obywateli zagwarantowane im przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Czy zatem można uznać, że projektowany i szeroko omawiany zakaz handlu w niedzielę jest niekonstytucyjny? Więcej