Deklaracje ZUS – kiedy trzeba je wysyłać?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) różnego rodzaju deklaracji. Składane są one zarówno w trakcie zakładania działalności gospodarczej, jak i w toku jej prowadzenia.

Rodzaje deklaracji ZUS

Deklaracje ZUS-owskie można podzielić na kilka rodzajów, wśród których wymienić trzeba:

 • Deklaracje zgłoszeniowe, które przeważnie składa się wraz z rejestracją działalności gospodarczej, jak i w przypadku zatrudniania nowego pracownika, którego obowiązkowo trzeba zgłosić do ubezpieczenia.

 • Deklaracje rozliczeniowe, które składane są w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wraz z raportami imiennymi.

W grupie deklaracji ZUS zgłoszeniowych wymienia się formularze:

 • ZUS ZUA – stosowany w przypadku zgłaszania pracownika lub siebie – przedsiębiorcę do ubezpieczeń i w przypadku korygowania danych, gdy osoba zgłaszana jest objęta pełnym ubezpieczeniem społecznym.

 • ZUS ZZA – formularz składa się przy zgłoszeniu do ubezpieczeń siebie bądź pracowników lub w przypadku korekty danych, jeśli osoba zgłaszana jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym

 • ZUS ZIUA – stosowany w przypadku zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, zgłoszonego do ZUS za pośrednictwem formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA,

 • ZUS ZCNA – formularz służący do zgłoszenia danych członków rodziny podatnika bądź pracownika dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, albo do wyrejestrowania danej osoby z ubezpieczenia,

 • ZUS ZWUA – formularz, który składany jest w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego, wyłącznie społecznych lub wyłącznie zdrowotnego.

Natomiast w kategorii deklaracji rozliczeniowych wymienić należy formularze:

 • ZUS DRA – miesięczną deklarację rozliczeniową lub korygującą, w której płatnik rozlicza wszystkie składki i świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia.

 • ZUS RCA – imienny raport wykazujący wszystkie należne składki i wypłacone świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, w przypadku gdy ubezpieczony podlega pełnym ubezpieczeniom społecznym.

 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach, składany w przypadku, gdy ubezpieczony podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny dotyczący wypłaconych świadczeń i przerw w opłacaniu składek.

 • ZUS DRA cz. II – raport składany raz do roku przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, który składki opłaca wyłącznie za siebie.

 • ZUS RCA cz. II – raport wypełniany zamiast ZUS DRA cz. II, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników lub rozlicza się z osobą współpracującą.

Terminy składania deklaracji ZUS

Wyszczególnione powyżej deklaracje ZUS zgłoszeniowe należy złożyć zgodnie z istniejącymi przepisami w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika bądź zmiany danych.

Przyjmuje się, że deklarację rozliczeniową ZUS DRA, wraz z załącznikami w postaci raportów imiennych, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w terminie:

 • do 5. dnia następującego miesiąca – w przypadku jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

 • do 10. dnia następnego miesiąca – w przypadku osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,

 • do 15. dnia następnego miesiąca – w przypadku pozostałych płatników.

ZUS DRA cz. II składa się tylko raz do roku, a gdy przedsiębiorca kontynuuje opłacanie składek do ZUS od przychodu, w kolejnych latach powinien złożyć taką deklarację za styczeń, ponieważ wykazywany jest w niej przychód za rok poprzedni, który jest niezbędny do ustalenia podstawy opłacania składek społecznych.