Jak księgować transakcje kantorowe?

Przedsiębiorca realizujący transakcje kantorowe, czyli operacje walutowe w ramach wykonywania działalności gospodarczej kantoru wymiany walut, musi prawidłowo ujmować je w ewidencji księgowej. Jak tego dokonać?

Działalność kantorowa

Kantor wymiany walut prowadzi działalność kantorową, która zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 prawa dewizowego jest regulowaną działalnością gospodarczą, polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w ich kupnie lub sprzedaży. Wartości dewizowe rozumiane są jako zagraniczne środki płatnicze oraz złoto i platyna dewizowa. Każdy kantor przed rozpoczęciem działalności musi uzyskać wpis do rejestru działalności kantorowej, który prowadzony jest przez prezesa Narodowego Banku Polskiego.

O ewidencji transakcji kantorowych

W momencie dokonywania sprzedaży wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej, należy zmienić stan wartości dewizowych i waluty polskiej, na podstawie wpisu określającego datę realizacji transakcji. Ewidencja obejmować powinna transakcje:

  • rozliczane w kantorze za pośrednictwem rachunków bankowych,

  • rozliczane w części w kantorze i w części za pośrednictwem rachunków bankowych,

  • przemieszczania wartości dewizowych lub waluty polskiej między kasą, a rachunkami bankowymi.

Wpisów ewidencji należy dokonywać niezwłocznie po zawarciu transakcji lub przeprowadzeniu operacji, a w przypadku, gdy transakcja jest realizowana w innym terminie niż termin jej zawarcia, należy uzupełnić wpis o datę realizacji transakcji po jej zrealizowaniu, w jak najkrótszym czasie.

Obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność kantorową jest zapewnienie możliwości ustalenia aktualnego stanu kasy w poszczególnych wartościach dewizowych i w walucie polskiej. Wynika to bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 roku w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Opodatkowanie VAT transakcji kantorowych

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT w działalności kantorowej jest ogólny, dodatni wynik transakcji, zrealizowanych w danym okresie z tytułu kupna i sprzedaży walut. Należałoby więc opodatkować marżę pobieraną przez kantor od klientów, ale na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT transakcje dotyczące walut są zwolnione z VAT.