Czy kilometrówka przestanie istnieć?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie w Polsce zmiany dotyczące samochodów osobowych, z których przedsiębiorcy i ich pracownicy korzystają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy w związku z nimi zniknie ewidencja przebiegu pojazdu niezbędna do niektórych rozliczeń, nazywana powszechnie kilometrówką?

Co zamiast kilometrówki?

Do końca 2018 roku przedsiębiorcy chcący zaliczać w poczet kosztów podatkowych wydatki związane z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, nieujętych w ewidencji środków trwałych, muszą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów, nazywaną powszechnie kilometrówką.

Natomiast po nowym roku zostanie ona uproszczona, w wyniku czego zmieni się sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy. Zmiana przepisów spowoduje, że podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów podatkowych zaliczą 20 proc. poniesionych wydatków, co oznacza, że 80 proc. wydatków wyłączono tym samym z kosztów podatkowych.

Dla ustalenia nowego limitu wydatków i zaliczenia ich do kosztów podatkowych podatnicy będą musieli uwzględniać wszystkie wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność prywatnego samochodu osobowego faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czyli niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Limit obejmować będzie także składki na ubezpieczenie takiego samochodu.

Samochód używany w trybie mieszanym

Jednocześnie podatnicy od 1 stycznia 2019 roku użytkujący w sposób mieszany – częściowo prywatnie, a częściowo służbowo samochód, będą mogli zaliczyć tylko 75 proc. wydatków związanych z używaniem auta.

Pozostanie możliwość zaliczenia do kosztów 100 proc. takich wydatków, ale tylko dla wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym będzie trzeba prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystanie samochodu osobowego tylko na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Będzie to ewidencja stosowana dla celów VAT.

Jeśli taka ewidencja nie będzie prowadzona, również dla celów podatku dochodowego przyjmować się będzie, że samochód osobowy wykorzystywany jest także do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.