Jak rozliczyć VAT od zaliczki?

VAT jest podatkiem od towarów i usług. Zasadniczo obowiązek jego odprowadzenia powstaje w momencie realizacji dostawy towarów czy wykonania usługi. Jednak kiedy należy rozliczyć VAT, jeśli sprzedający czy wykonawca usługi otrzymał od klienta zaliczkę na poczet przyszłych płatności?

Czym jest zaliczka?

Nie każda płatność dokonywana przed zapłatą całkowitej kwoty za dostawę towaru czy świadczenie usług będzie można uznać w świetle obowiązującego prawa za zaliczkę. By było to możliwe, powinny być spełnione następujące warunki:

  • zapłata musi być realizowana na poczet konkretnej transakcji, określonej co do swojego rodzaju w sposób jednoznaczny;

  • określenie przyszłego świadczenia powinno być na tyle dokładne, by można było ustalić zasadę opodatkowania świadczenia, czyli określić miejsce świadczenia oraz stawkę opodatkowania;

  • w momencie dokonania zaliczki strony nie mają intencji, by zmienić świadczenie w przyszłości.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy zaliczce

Zaliczka jest często spotykaną praktyką przy realizacji dostaw towarów lub wykonywaniu usług, zwłaszcza rozłożonych w czasie. Ustawodawca w ustawie o VAT uwzględnił możliwość dokonywania przez klientów tego rodzaju przedpłaty. Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT, jeśli przed terminem dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, podatnik otrzymał całość lub część zapłaty, czyli zaliczkę, to wówczas obowiązek podatkowy VAT powstanie z chwilą jej uzyskania, choć w odniesieniu wyłącznie do otrzymanej kwoty zaliczki.

Faktura zaliczkowa

Podatnik, który otrzymał zaliczkę, powinien obowiązkowo wystawić fakturę zaliczkową. Ma na to czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał zaliczkę. Co ciekawe, taką fakturę może on również wystawić zanim otrzyma przedpłatę, jednak nie wcześniej niż na 60 dni przed tym terminem.

Zaliczka a SLIM VAT 3

W związku z tak zwanym pakietem SLIM VAT 3 ustawodawca wskazał, że podatnik może zrezygnować z obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej. Jest to możliwe, jeśli otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, w odniesieniu do czynności, na poczet których otrzyma zaliczkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *