Jakie są konsekwencje wykorzystania błędnego kodu GTU w JPK_VAT?

Nowością w jednolitych plikach kontrolnych w zakresie podatku VAT jest konieczność oznaczania kodami transakcji sprzedażowych, które dotyczą niektórych grup towarów i usług (GTU), odpowiednim kodem. Co jednak się stanie, jeśli podany kod okaże się błędny?
Czym jest kod GTU?
Nowością w konstrukcji JPK_V7 są kody GTU, czyli kody transakcji sprzedażowych odnoszące się do niektórych grup towarów i usług. Czynni podatnicy VAT mają obowiązek ich wskazywania w JPK_V7 już od 25 listopada 2020 roku. Służą do oznaczania sprzedaży towarów i usług zaliczanych do grup tzw. wrażliwych, czyli w szczególności narażonych na nadużycia podatkowe.
Kodów GTU jest 13, a każda grupa to właściwie rozbudowany katalog usług lub towarów. Można je znaleźć w odpowiednim rozporządzeniu, z którym powinni zapoznać się wszyscy przedsiębiorcy i księgowi. Kody GTU niestety budzą wiele wątpliwości wśród samych zainteresowanych, ponieważ czasem nie wiadomo, który wybrać dla danej transakcji i czy w ogóle znajduje on zastosowanie.
Kara za stosowanie błędnych kodów GTU
Właściwie przepisy o JPK przewidują nakładanie kary administracyjnej na podatników VAT za błędy w przesyłanej ewidencji. Art. 109 ust. 3 h ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć 500 zł kary za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Odnosi się to również do błędnego wykorzystywania kodów GTU w JPK_V7.
Fiskus jednak uspokaja przedsiębiorców i zaznacza, że karane będą w ten surowy sposób jedynie celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy. Kara ma charakter fakultatywny i nie będzie nakładana automatycznie.
Wiceminister resortu finansów wskazuje, że kara będzie nakładana tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, jeśli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że nałożenie kary jest w ogóle zasadne.
Naczelnik urzędu skarbowego może, ale nie musi nakładać jakiejkolwiek kary, a przy tym nie musi być ona nakładana od razu. O błędzie zauważonym w ewidencji w pierwszej kolejności naczelnik zawiadamia podatnika, a ten ma 14 dni od daty doręczenia pisma ze skarbówki na dokonanie korekty JPK lub na złożenie stosownych wyjaśnień, w których wykaże, że błędu nie popełnił. Jeśli zignoruje pismo i nie złoży wyjaśnień, bądź będą one nieprzekonywujące, naczelnik może zastosować sankcję.