Jak rozliczać podatkowo bony różnego przeznaczenia?

Pracodawcy w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej mogą posługiwać się różnymi bonami, np. pracowniczymi. Bon definiowany jest w księgowości jako równoważny do pieniądza środek płatniczy, którym możesz zapłacić za kupowane towary lub za usługi. Ma on określony cel handlowy – np. pozwala na budowanie lojalności klientów czy motywowanie pracowników. Jak pod względem księgowym są traktowane takie bony? Jak je rozliczyć na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT?

Bon rozliczany w ramach VAT

W przepisach ustawy o VAT wskazano, że bon jest instrumentem, z którym wiąże się obowiązek przyjęcia go przez dany podmiot w zamian za wynagrodzenie lub jego część, w związku z dostawą towarów i świadczeniem usług. Definicja bonu wskazana powyżej nie jest spełniona, jeśli można nim zapłacić za wszystkie towary i usługi u różnych dostawców. Wówczas mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia i w takiej sytuacji podstawą opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług opłaconych bonem tym, będzie wynagrodzenie zapłacone za bon, ale po pomniejszeniu go o kwotę podatku VAT należnego fiskusowi. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie wykorzystania bonu. Wyliczony VAT trzeba wykazać w nowym JPK_V7 z odpowiednim oznaczeniem.

Rozliczenie bonów w PIT

Jeśli zaś chodzi o rozliczenie bonów różnego przeznaczenia w zakresie podatku dochodowego PIT, to należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego, który określany jest na dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi. Nie może on jednocześnie przypadać na dzień późniejszy niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Rozpoznanie przychodu i jego wykazanie w księgowości po stronie przedsiębiorcy, który otrzymał zapłatę za towar lub usługę w bonie, następuje dopiero w momencie regulowania płatności bonem. Przedsiębiorca musi wyliczyć kwotę podatku VAT i odliczyć ją od kwoty przychodu w PIT (wartości wykorzystanego bonu).

Rozliczenie bonów, zarówno w zakresie podatku VAT, jak i PIT, dokonywane powinno być dopiero w rozliczeniu za okres, w którym są one realizowane.