Archiwa tagu: Wydatki

Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki, które ponosi firma na kupno pakietów medycznych, z których korzystają pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodów.
Koszty pracownicze, jakimi są wydatki na pakiety medyczne dla pracowników, są jednocześnie kosztami podatkowymi. Swym zakresem obejmują: wynagrodzenia zasadnicze, różnego rodzaju nagrody dla pracowników, premie, diety, także wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Kosztami pracowniczymi są również wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, również te dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników, gdyż to świadczenie jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą. Więcej