Kategoria: uncategorized

PPK od lipca u największych pracodawców

Od 2019 roku weszły w życie w Polsce przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Określono w nich, jakie są zasady gromadzenia środków w PPK, jak zawierane mają być umowy o zarządzanie nimi i prowadzenia ich finansowania oraz dokonywania wpłat i wypłat. Od lipca 2019 roku PPK mają być utworzone u pierwszych przedsiębiorców – których? Więcej

Zmiany w matrycy obniżonych stawek VAT

Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowało wykorzystanie nowej matrycy stawek VAT. Dotychczas opierała się ona na Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług – PKWiU, a w najbliższej przyszłości ma się opierać na Nomenklaturze Scalonej – CN, która jest klasyfikacją wdrożoną na poziomie całej Unii Europejskiej. Nomenklaturę Scaloną ponadto stosuje się powszechnie w handlu międzynarodowym. Jakie obniżone stawki VAT zawiera aktualna matryca? Więcej

Jakie zmiany zajdą w ryczałcie ewidencjonowanym w 2019 roku?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, będą mieli od 1 stycznia 2019 roku mniej obowiązków formalnych związanych z uiszczaniem podatku zryczałtowanego. Ma to związek z wprowadzaną w życie ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Więcej