Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Posiadanie kasy fiskalnej i rejestrowanie na niej wszystkich dokonywanych transakcji to obowiązek dla wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Co jednak w przypadku prowadzenia działalności bez wymogu rejestracji?

Wymóg posiadania kasy

Właściwie o kasie fiskalnej i obowiązku jej nabycia mówi się wówczas, gdy podatnik VAT dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli podatnik przekracza limit obrotu bez kasy fiskalnej lub wykonuje określony typ działalności, kasę musi bezwzględnie nabyć i wykorzystywać ją w toku prowadzenia firmy.

Od pierwszego dnia działalności

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy wykonujący działalność bez rejestracji będą musieli mieć kasę fiskalną i stosować ją już od pierwszego dnia istnienia firmy. Tak dzieje się w przypadku, gdy działalność ta dotyczy:

  • dostawy: gazu płynnego, części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, kontenerów, części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego itd.,
  • świadczenia usług: m.in. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, doradztwa podatkowego, usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych itd.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w działalności bez rejestracji?

W ustawie o VAT wskazano, że jeśli przedmiotem działalności bez rejestracji nie są usługi i towary wymienione powyżej, to podatnik może skorzystać pod pewnymi warunkami ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Może to zrobić przy wykorzystaniu zwolnienia przedmiotowego, ze względu na rodzaj świadczonych usług, albo zwolnienia podmiotowego ze względu na limit obrotu w wysokości 20 000 zł w skali roku. Korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego jest obligatoryjne, a ze zwolnienia podmiotowego – dobrowolne.