Jak mają funkcjonować e-paragony w kasach online?

E-paragony to kolejne ułatwienie w przeprowadzaniu transakcji z udziałem konsumentów, po wprowadzeniu w miejscach sprzedaży np. kasy fiskalnej online. Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowały wspólny projekt dotyczący usługi e-administracyjnej w postaci e-paragonu. Jak będzie on funkcjonował w praktyce?

Czym jest e-paragon?

Elektroniczne paragony fiskalne, inaczej e-paragony, już wkrótce w pewnym stopniu zastąpią papierowe wydruki z kas fiskalnych, z jakich korzysta szerokie grono sprzedawców i firm usługowych. Nie jest to nowe rozwiązanie, ponieważ e-paragony funkcjonują już w kasach wirtualnych. Wkrótce jednak dopuszczalne stanie się wydawanie paragonów w postaci elektronicznej z użyciem kas online. Nie będzie więc konieczności wykonywania tradycyjnych wydruków.

Kiedy będzie można wystawić e-paragon?

Resort finansów przygotował rozporządzenie w sprawie e-paragonów. Sprzedawca produktów lub usług będzie mógł przy użyciu kasy online wystawić taki dokument bez wersji materialnej i wydać go nabywcy. Warunkiem będzie tu zgoda kupującego i uzgodnienie z nim sposobu, w jakim e-paragon ostatecznie do niego trafi. Ostatecznie to więc kupujący będzie dokonywał wyboru pomiędzy paragonem w postaci elektronicznej i papierowej.

E-paragon będzie można wystawić jedynie przy zastosowaniu kasy mającej postać oprogramowania, czyli wirtualnej.

Sprzedawca i klient będą mogli uprościć wzajemne rozliczenia dzięki e-paragonom. Przedsiębiorca oszczędzi czas i środki na drukowanie tych dokumentów, a konsument uzyska korzyść w postaci braku ryzyka utraty wydruku paragonu w wyniku jego zgubienia, zaginięcia czy zniszczenia. Paragony papierowe niestety mają to do siebie, że z czasem mogą wyblaknąć, co również jest problemem przy korzystaniu np. z gwarancji.

W rozporządzeniu Ministra finansów nie ma narzuconego jednego, powszechnie obowiązującego sposobu, w jaki przedsiębiorcy będą mieli przechowywać i przekazywać klientom paragony w postaci elektronicznej. Będzie to kształtowało się w toku wdrożenia e-paragonów do obiegu. Klient będzie mógł otrzymać elektroniczny paragon SMS-em lub poprosić o jego przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej.