Jakie sankcje za nieprawidłowe rozliczanie VAT w 2022 roku?

Czynny podatnik VAT zobowiązany jest do regularnego rozliczania się z podatku od towarów i usług z fiskusem. Obejmuje to między innymi wysyłanie JPK_V7, w którym znajdzie się rozliczenie podatkowe. Jednak zdarza się, że w dokumentach tych znajdą się błędy i dojdzie do sytuacji nieprawidłowego rozliczenia VAT. Jakie sankcje nakładane są wówczas na podatnika VAT?

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT może obejmować wiele różnych sytuacji, a podatnik dopuszczający się takiego czynu może popełniać wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Za takie czyny uważane są sytuacje, w których:

 • podatnik nie złoży w terminie organowi podatkowemu deklaracji, mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
 • podatnik złoży deklarację niezgodną ze wzorem dokumentu elektronicznej JPK_VAT z deklaracją,
 • podatnik prześle ewidencję po terminie, ewidencję wadliwą,
 • podatnik nie prześle ewidencji właściwemu organowi podatkowemu albo prześle nierzetelną ewidencję,
 • podatnik nie wystawi faktury pomimo istnienia takiego obowiązku,
 • podatnik dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy (paragonu),
 • podatnik nie przekaże w terminie informacji podsumowującej.

Od 1 stycznia 2022 roku wzrosły grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, co ma związek z podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej.

Ile wynoszą grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe?

Za popełnione czyny zabronione z tytułu rozliczania podatku VAT podatnik może zostać obciążony grzywną za przestępstwa skarbowe w wysokości:

 • 100,33 zł – minimalna stawka dzienna,
 • 40 132 zł – maksymalna stawka dzienna,
 • 1003,30 zł – minimalna grzywna,
 • 28 895,04 zł – maksymalna grzywna.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo w wysokości:

 • 301 zł – minimalna grzywna,
 • 60 200 zł – maksymalna grzywna,
 • Do 15 050 zł – mandat karny.

Kiedy można uniknąć sankcji za nieprawidłowe rozliczanie VAT w 2022 roku?

Na mocy Polskiego Ładu nowelizacji zostały poddane przepisy Kodeksu karnego skarbowego, w wyniku czego sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi może uniknąć nałożenia kary. Stanie się tak, jeśli po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego złoży organowi podatkowemu prawnie skuteczną korektę deklaracji lub księgi dotyczącą obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowiło taki czyn zabroniony.

Od początku bieżącego roku podatnicy nie muszą już składać tzw. czynnego żalu przy wysyłce korekty JPK_VAT z deklaracją.