Koszty remontu mieszkania przedsiębiorcy – czy można je wliczyć do kosztów podatkowych?

Z czasem każde mieszkanie wymaga dokonania pewnych remontów – odnowienia ścian, naprawy podłóg, czy zmiany płytek ułożonych w łazience czy w kuchni. Czy takie wydatki można doliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli mieszkanie jest wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej?

Klasyfikacja wydatków remontowych

Remont mieszkania, w którym prowadzona jest przez przedsiębiorcę działalność, może być zaliczony przynajmniej częściowo do kosztów podatkowych, ale poniesione wydatki muszą służyć wyłącznie celom związanym z ową działalnością. Tak będzie w przypadku kupowanych mebli biurowych umieszczanych w mieszkaniu w celach związanych z prowadzeniem firmy. Niektóre z zakupionych sprzętów mogą spełniać definicję właściwą dla środków trwałych. Dlatego będzie trzeba je wykazać w ewidencji oraz odpowiednio amortyzacja tychże środków.

Wydatki na remont będą kosztem prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu przedsiębiorcy w części, w jakiej przypadają na część mieszkania wykorzystywaną na potrzeby firmowych czynności.

Jak udowodnić związek remontu z poniesionym wydatkiem?

Organy administracji skarbowej mogą zakwestionować zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remontowane mieszkanie przedsiębiorcy, dlatego trzeba mieć świadomość, które rzeczywiście będą podlegały odliczeniu.

Najlepszym z punktu widzenia podatnika rozwiązaniem jest wydzielenie w lokalu pomieszczenia przeznaczonego na wykonywanie działalności gospodarczej. Wówczas jego remont i wydatki poniesione na materiały czy usługi wykończeniowe będą generalnie stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Remonty pokoju przeznaczonego na domowy gabinet nie powinien wzbudzać wątpliwości fiskusa, ale już remont kuchni czy salonu – jak najbardziej, ponieważ przedsiębiorca z takich pomieszczeń korzysta także dla zaspokojenia potrzeb osobistych, prywatnych, a nie wyłącznie związanych z działalnością gospodarczą.

Zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można przy remoncie pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby firmowe w mieszkaniu przedsiębiorcy wydatki na farby, panele, materiały budowlane, okna, drzwi i elementy instalacyjne oraz usługi fachowców.