Od kiedy ruszy KSeF dla wszystkich?

KSeF, czyli Krajowy System eFaktur wprowadzany jest stopniowo w życie w Polsce przez Ministerstwo Finansów. To platforma służąca do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych, która udostępniona została podatnikom od 1 stycznia 2022 roku. Dotychczas wielu mogło korzystać z platformy KSeF na zasadach dobrowolności. Początkowo system ten miał przekształcić się w obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku, ale tak się jednak nie stanie. Od kiedy ruszy KSeF dla wszystkich?

Powody odsunięcia w czasie wdrożenia obowiązkowego KSeF

Obowiązek korzystania z KSeF i e-fakturowania miał początkowo wejść w życie w połowie 2024 roku, dokładnie od 1 lipca oraz od 1 stycznia 2025 roku dla małych i średnich firm zwolnionych z podatku VAT. Jednak wszystko zostało odsunięte w czasie.

O powodach pisze Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Komunikaty MF wskazują, że w pierwszej kolejności przeprowadzony będzie zewnętrzny audyt informatyczny dotyczący systemu KSeF. Jest on niezbędny z uwagi na fakt, że w działaniu KSeF zdiagnozowano pewne błędy. Wynik audytu ma być znany na przełomie kwietnia i maja 2024 roku.

W tym czasie mają być uruchomione szkolenia praktyczne z korzystania z bezpłatnego oprogramowania do wystawiania e-faktur – Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy, we wszystkich urzędach skarbowych.

Termin wdrożenia KSeF

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 19 stycznia 2024 roku „Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF”, należy powiedzieć, że KSeF w formule obowiązkowej nie ma szans wejść w życie w 2024 roku. Z pewnością więc podatnikom przyjdzie na to poczekać co najmniej do 1 stycznia 2025 roku. Na przełomie kwietnia i maja 2024 roku zostanie ogłoszony kalendarz wdrożenia platformy do e-fakturowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *