Zmiany w umowach tymczasowych w 2017 roku

Umowy tymczasowe, czyli umowy zawierane z pracownikami tymczasowymi, są bardzo popularne na polskim rynku pracy. Dla zapewnienia transparentności zatrudnienia i ochrony interesów samych pracowników, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza pewne zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Na czym one polegają?

Proponowane zmiany

Elastyczna forma zatrudniania, jaką są umowy tymczasowe dla pracowników, są korzystne dla pracodawców. Mniej obciążają ich pod względem finansowym, ale okazuje się, że praca tymczasowa jest nadużywana. Pracownicy całymi latami pracują w danym przedsiębiorstwie, będąc w rzeczywistości zatrudnieni w agencjach pracy tymczasowej.

Z tego względu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycję ustawy, która ma uporządkować rynek pracy tymczasowej oraz solidnie zabezpieczać interesu pracowników. Wśród zaproponowanych zmian znalazły się takie punkty jak:

  • zagwarantowanie zasiłku macierzyńskiego dla pracownic, które wykonują pracę tymczasową,

  • polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych,

  • poprawa bezpieczeństwa prawnego pracodawców, którzy korzystają z usług agencji pracy tymczasowej,

  • podniesienie standardów pracy tymczasowej,

  • ewidencjonowanie osób wykonujących pracę tymczasową,

  • zmiany sposobu obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Ograniczenia w stosowaniu pracy tymczasowej

W Polsce obowiązuje dziś ustawa dotycząca pracy tymczasowej, ale zdaniem polityków jej przepisy są zbyt płynnie interpretowane. Dlatego ministerstwo doprecyzowało je, zwłaszcza pod kątem prac, których pracodawca nie może powierzać pracownikom tymczasowym.

Pracodawca nie może zatrudnić do wykonywania tego samego rodzaju pracy pracownika tymczasowej, jaką wcześniej wykonywał jego pracownik etatowy przez ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę użytkownika, z przyczyn niezawinionych i niezależnych od niego. Likwiduje się w ten sposób sytuację, w której pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę byłby zwalniany tylko po to, aby zatrudnić na to miejsce tańszego pracownika tymczasowego.

Maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej wynosiłby w przyszłości łącznie 18 miesięcy, co oznacza, że agencja pracy tymczasowej mogłaby skierować pracownika do wykonywania pracy tego typu na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Proponuje się także wprowadzenie rozwiązania, dzięki któremu agencja pracy tymczasowej ustalałaby prawidłowe i niedyskryminujące wynagrodzenie pracownika tymczasowego, w korespondencji do treści regulacji wewnętrznych dotyczących wynagradzania pracowników w danym przedsiębiorstwie.

Nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej w Polsce miałyby zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku.