Na czym polega Globalny podatek minimalny – GloBE w Polsce?

System globalnego podatku minimalnego, inaczej zasady GloBE, zakłada wprowadzenie podatku, który będą uiszczały wszystkie przedsiębiorstwa, bez wyjątku. Z dniem 26 kwietnia 2024 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wdrażającej przepisy w zakresie 15-procentowego globalnego podatku minimalnego. Co zakłada w zakresie zasad GloBE resort finansów?

Główne założenia projektu o Globalnym podatku minimalnym

Projekt, o którym mowa, ma za zadanie wdrożyć w najbliższej przyszłości do polskiego prawodawstwa przepisy dyrektywy Rady Europejskiej (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 roku. Dotyczą zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej.

W praktyce projekt zakłada, że każdego roku największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą podlegały weryfikacji, czy spełniają wymóg minimalnego 15-procentowego efektywnego poziomu opodatkowania. Jeśli nie, nałożony zostanie na nie podatek wyrównawczy.

Jak funkcjonować ma w ramach GloBE podatek wyrównawczy?

Zbyt niskie oprocentowanie największych, międzynarodowych przedsiębiorstw powoduje, że tracą na tym budżety państw. Jeśli w wyniku przedstawionej, corocznej weryfikacji okaże się, że dana firma nie jest opodatkowana co najmniej 15-procentowym, efektywnym podatkiem, zostanie obciążona podatkiem wyrównawczym – tzw. top-up-tax.

Będzie on nakładany na międzynarodowe grupy spółek lub duże grupy krajowe. W Polsce system globalnego podatku minimalnego ma docelowo opierać się o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:

  • w skali globalnej,
  • w skali krajowej,
  • w postaci podatku od niedostatecznie opodatkowanych zysków.

Kiedy minimalny podatek zostanie wprowadzony?

Polska ma opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy o minimalnym globalnym podatku. Wszystko dlatego, że termin na wprowadzenie przepisów, które implementowałyby unijne regulacje z zakresu minimalnego podatku CIT, upłynął z dniem 31 grudnia 2023 roku.

Rząd zapowiada, że dopiero w II połowie 2024 roku ma zostać przyjęta ustawa implementująca regulacje dotyczące minimalnego podatku CIT. Warto przy tym zaznaczyć, że polskie firmy będące częścią międzynarodowych grup kapitałowych o przychodach co najmniej 750 mln euro, mogą już teraz być objęte globalnym minimalnym podatkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *