Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

PPK od lipca u największych pracodawców

Od 2019 roku weszły w życie w Polsce przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Określono w nich, jakie są zasady gromadzenia środków w PPK, jak zawierane mają być umowy o zarządzanie nimi i prowadzenia ich finansowania oraz dokonywania wpłat i wypłat. Od lipca 2019 roku PPK mają być utworzone u pierwszych przedsiębiorców – których? Więcej