Większy odpis na ZFŚS w 2020 roku

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, zwiększył się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ile obecnie wynosi?

Zmiany ustawowe

Z dniem 13 lutego 2020 roku uchwalono ustawę zwiększającą odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – została ona podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 19 lutego 2020 roku. Nowelizacja zmieniła obowiązującą dotychczas ustawę z 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nowe przepisy określiły wyższe składki odpisu na pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych, tj. do kwoty 15550,25 zł, czyli o 321 zł więcej w stosunku do odpisu ze stycznia 2019 roku.

Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub o szczególnym charakterze pracy zwiększyła się wysokość odpisu do kwoty 2067,01 zł. Tym samym wysokość odpisów wzrosła dla tej grupy pracowników o 428,01 zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Na co można przeznaczyć wyższy odpis na ZFŚS

Dodatkowe środki, które od tego roku będą wpływały do budżetu ZFŚS, pracodawcy, w oparciu o nowe przepisy, z zachowaniem zasadniczego kryterium socjalnego, będą mogli przeznaczyć na zwiększenie np. podarunków wręczanych pracownikom z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Jeśli wybiorą przy tym świadczenia pieniężne lub rzeczowe, to będą mogli na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości nawet do 1000 zł rocznie na jednego pracownika.