Podatek minimalny – czy w Polsce będzie obowiązywać?

W ramach tzw. Polskiego Ładu uchwalono przepisy wprowadzające minimalny podatek dochodowy. Choć miało to miejsce już w 2022 roku, to przez pierwsze dwa lata obowiązywało zwolnienie wszystkich podmiotów z podatku minimalnego. Docelowo przepisy o takiej daninie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Czym jest podatek minimalny?

Obok doskonale znanego podatku dochodowego od osób prawnych – CIT – z dniem 1 stycznia 2024 roku zaczął być nakładany również podatek minimalny naliczany według jednolitej stawki wynoszącej 10 proc.

Płatnicy podatku minimalnego

Art. 24ca ustawy o CIT stanowi o tym, kto zobowiązany jest do odprowadzania podatku minimalnego do urzędu skarbowego. Wskazano w nim, że muszą go opłacać spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, które podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na to, gdzie są one osiągane. Drugą grupę stanowią podatkowe grupy kapitałowe, które w danym roku podatkowym:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2 proc.

Liczy się zatem stosunek dochodu do przychodu uzyskiwanego przez podatnika. Gdyby okazał się on niższy niż 2 proc., wówczas przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 10-procentowy podatek minimalny.

Podatnikami tego podatku z zasady mają być:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne,
  • proste spółki akcyjne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne.

Dodatkowo podatek minimalny pod pewnymi warunkami mają płacić spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne czy podatkowe grupy kapitałowe, jakie mają polską rezydencję podatkową. Muszą przy tym spełniać opisane w przepisach ustawy o CIT warunki.

Zapłata podatku CIT i podatku minimalnego

Może przydarzyć się sytuacja, że podatnik CIT w tym samym roku będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych i podatek minimalny jednocześnie. Nie dojdzie jednak wówczas do podwójnego opodatkowania, ponieważ kwota podatku minimalnego do zapłaty będzie mogła zostać zredukowana o należny, dotychczas obowiązujący CIT.

W przypadku, gdy podatnik zapłaci podatek minimalny, to będzie uprawniony do odliczenia podatku CIT jako takiego w zeznaniach składanych za kolejne 3 lata podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *