Jak ująć usługi marketingowe w kosztach firmowych?

Reklama jest dźwignią handlu, prowadzącą do zdobycia klientów i utrzymania zainteresowania dotychczasowych. Wszystkie działania marketingowe generują pewne koszty. Jak ująć je w wydatkach firmowych?

Rodzaje wydatków na usługi marketingowe

W kontekście usług marketingowych można mówić o różnego rodzaju działaniach. Są to zarówno usługi stricte reklamowe, jak i takie, które pozwalają na godną reprezentację firmy wobec kontrahentów i partnerów biznesowych. Koszty reprezentacji i reklamy są kłopotliwe w przypadku księgowania ich w poczet kosztów firmowych.

W gronie kosztów reprezentacji można wymienić koszty, związane z przedstawicielstwem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, bez względu na ich wystawność lub miejsce świadczenia. Taką definicję kosztów reprezentacji przyjęto na podstawie wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny 25 stycznia 2012 roku o sygnaturze akt II FSK 1445/10.

Wydatki na reklamę to wszelkie koszty poniesione na usługi rozpowszechniania informacji o danej firmie, produkcie lub usłudze, w celu zwrócenia na nie uwagi. Taka reklama może przybierać różne formy.

Księgowanie kosztów usług marketingowych w księgach

W przypadku kosztów reprezentacji wydatków nie można zaliczyć do kosztów firmowych i pomniejszyć dzięki nim podatek dochodowy należny fiskusowi (przy rozliczaniu się z podatku PIT przy użyciu skali podatkowej lub podatku liniowego).

Inaczej jest przy kosztach reklamy. Przepisy pozwalają na zakwalifikowanie ich w kosztach uzyskania przychodów, jako że mają one na celu pozyskanie nowego źródła wpływów finansowych.

Kłopotliwe do zaszeregowania do kosztów reprezentacji lub kosztów reklamy firmowej są prezenty dla klientów. O ile są to np. gadżety z logo firmowym, będą to wydatki reklamowe i wydatek ten można zaliczyć do kosztów firmowych.

Koszty reklamowe zaliczane są w całości do wydatków firmowych, zmniejszających podatek dochodowy. Dodatkowo jednak koszty reprezentacji, podobnie jak koszty reklamy mogą być podstawą dla odliczenia od nich podatku VAT. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2012 roku koszty reprezentacji nie są kosztem uzyskania przychodów, ale naliczony podatek od towarów i usług jest kosztem podatkowym w takiej części, która zgodnie z przepisami o podatku VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *