Jak korygować plik JPK_V7

Obowiązkiem wynikającym z aktualnych przepisów fiskalnych w Polsce, nakładanym na wszystkich czynnych podatników VAT, jest sporządzanie i wysyłanie w odpowiednim terminie Jednolitych Plików Kontrolnych – JPK_V7. Powinny one trafić do Ministerstwa Finansów. Co prawda pliki te generowane są na podstawie rejestrów sprzedaży i zakupów do określonego urzędowo formatu elektronicznego, a więc wszystko dzieje się automatycznie, ale i tak może pojawić się w nich błąd. Jak wówczas skorygować plik JPK_V7?

Dwa schematy dla Jednolitych Plików Kontrolnych w VAT

Obecnie w zastosowaniu w praktyce u czynnych podatników VAT są dwa schematy, mianowicie:

  • JPK_V7M – w przypadku rozliczania się przez podatnika z podatku VAT w trybie miesięcznym,
  • JPK_V7K – w przypadku rozliczania się przez podatnika z podatku VAT w trybie kwartalnym.

Niezależnie od tego, którym schematem posługuje się podatnik, za każdym razem plik składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. W obu może wkraść się błąd, który trzeba skorygować, by uniknąć nałożenia na podatnika ewentualnych sankcji przez fiskusa.

Jak wygląda korekta JPK?

Pliki kontrolne, jakie podatnicy wysyłają fiskusowi, mogą być korygowane, ale podatnik nie ma możliwości wysłania do urzędu jedynie korekty pliku JPK zawierającej wyłącznie skorygowane pozycje. Musi złożyć za to zupełnie nowy, kompletny i poprawny plik JPK_V7 zawierający już skorygowane dane. Jednak plik XML nie musi zawierać obu części jednocześnie, a jedynie tę, która podlega jakimkolwiek zmianom.

Istnieje kilka sposobów dokonywania korekty pliku JPK_V7. Wszystko zależy od tego, czy błąd został wykryty przed wysyłką pliku i tego, czy ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

Przy zauważeniu błędu przed wysyłką JPK za dany okres, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, podatnik może po prostu go usunąć i wykazać wyłącznie pozycję zawierającą poprawne dane. W przeciwnym wypadku trzeba będzie wystornować błędny wpis, tj. wpisać cały wpis ze znakiem przeciwnym i dodać nowy, z poprawnymi danymi.

Należy pamiętać i o tym, że wprowadzając korektę zapisów po wysyłce pliku JPK, jako numer dokumentu należy wpisywać pierwotny numer dokumentu.

Może się zdarzyć, że błąd w JPK_V7 ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego. Wówczas należy dokonać korekty w okresie, za który zgodnie z przepisami powinna nastąpić korekta wpisów i nadać mu numer faktury korygującej. Tak samo jest w przypadku korekty błędnego zapisu w JPK dotyczącego wysokości podatku naliczonego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *