Jak zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową?

Wprowadzenie ustawy Polskiego Ładu oraz późniejszych jej modyfikacji w dużej mierze doprowadziło do chaosu podatkowego. Wielu przedsiębiorców w 2022 roku zmieniło formę opodatkowania, ale w 2023 roku ma wątpliwości co do tego, czy była to trafna decyzja. Warto wiedzieć, czy i jak można zmienić formę opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową.

Ogólna zasada zmiany formy opodatkowania

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnia możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej. Art. 9a ust. 2 ustawy stanowi, że takiej zmiany można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Ustawodawca dodaje, że w przypadku, gdy pierwszy przychód zostanie uzyskany w grudniu, to termin na zmianę formy opodatkowania skraca się do końca tego samego miesiąca.

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania?

Będąc zdecydowanym na zmianę formy opodatkowania, np. z ryczałtu na skalę podatkową, podatnik powinien wypełnić formularz CEIDG-1, czyli właściwie dokonać jego aktualizacji w części „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego”. Można złożyć CEIDG-1 w formie papierowej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, albo elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej biznes.gov.pl.

Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku

Jeszcze w 2022 roku znowelizowany Polski Ład umożliwiał przedsiębiorcy zmianę formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową w trakcie trwania roku podatkowego. W takim wypadku kalkulacja dochodu podatnika musi uwzględniać przychody i koszty ich uzyskania, które zostały poniesione od 1 lipca 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *