Kategoria: Działalność gospodarcza

Nowa wersja zakazu handlu w niedzielę

Odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę w Polsce, mówiło się w mediach i w kuluarach sejmowych o wprowadzeniu w najbliższej przyszłości przepisów, które zakazywałyby handlu w niedzielę. Pierwszy projekt nie spotkał się z akceptacją wszystkich polityków. Obecnie w Sejmie, w specjalnie powołanej komisji znalazł się obywatelski projekt dotyczący tego samego zagadnienia. Więcej

Odsunięcie w czasie obowiązywania podatku handlowego

Zapowiadany jeszcze w kampanii wyborczej do Parlamentu podatek handlowy został wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość w życie 1 września 2016 roku. Nie obowiązywał jednak długo, ponieważ Komisja Europejska zakwestionowała poprawność jego konstrukcji. KE zasugerowała, że podatek ten może faworyzować mniejsze sklepy, przez co można go będzie uznać za formę pomocy publicznej. Dlatego PiS zdecydował się na zawieszenie dalszych planów stosowania tego obciążenia podatkowego. Na jak długo i czy podatek handlowy powróci w Polsce w takiej samej formie, w jakiej wprowadzono go we wrześniu 2016 roku? Więcej

Nie będzie jednolitego podatku

Szumne zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczące zastąpienia składek na ZUS i NFZ oraz podatku dochodowego PIT jedną daniną, nie znajdą pokrycia w rzeczywistości. Pomimo dużego zaawansowania prac nad tzw. jednolitym podatkiem, rząd premier Beaty Szydło zdecydował się na porzucenie tej koncepcji, co spotkało się z entuzjazmem ze strony mikroprzedsiębiorców. Dlaczego tak się stało? Więcej

Kto rozlicza się na zasadach VAT marża?

Faktury VAT marża są szczególnym rodzajem faktury. W ich przypadku marża jest różnicą występującą pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca towarów lub usług, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Obowiązkiem sprzedającego jest naliczenie i odprowadzenie podatku VAT wyłącznie od naliczonej marży z tytułu sprzedaży produktu lub usługi. Z faktury VAT marża nie ma możliwości odliczenia VAT. Kto może rozliczać się w ten sposób? Więcej

Nowe zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w 2017 roku

Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą i dokonujący sprzedaży produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, objęci są obowiązkiem ewidencjonowania takich zdarzeń z wykorzystaniem kas rejestrujących. Są jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Kto będzie zwolniony z obowiązku posiadania i korzystania z kasy fiskalnej w 2017 roku? Więcej

Zasady obowiązywania tajemnicy zawodowej dla doradcy podatkowego

Doradca podatkowy jest zawodem prawniczym, zaliczanym do profesji zaufania publicznego. Z natury rzeczy doradca podatkowy jest powiernikiem tajemnic swoich klientów i gwarantuje im zachowanie pełnej poufności. Obowiązuje go tajemnica zawodowa, która może być uchylona tylko w nielicznych przypadkach ujętych w Kodeksie postępowania karnego. Więcej

Dla kogo nowa kwota wolna od podatku?

Jeszcze w kampanii wyborczej do Parlamentu, a także w kampanii prezydenckiej, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali niemalże natychmiastowe podniesienie kwoty wolnej od podatku. Nie była ona waloryzowana od lat, a PiS obiecywał, że podniesie ją z poziomu nieco powyżej 3 tys. zł do ponad 8 tys. zł. Tak się jednak nie stało, ale jednak wprowadzono zmiany, tylko inne. Przyjęto bowiem nowelizację ustawy o podatku dochodowym, w wyniku czego podniesiono kwotę wolną od podatku do 6,6 tys. zł, choć wyłącznie dla niektórych podatników. Więcej

Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży odbytej przez członka rady nadzorczej

Jak wiadomo członkowie rady nadzorczej pobierają co miesiąc nie tylko wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w radzie spółki ale dodatkowo otrzymują zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach rady (koszt przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia rady oraz koszt zakwaterowania). W dzisiejszym artykule omówimy dokładnie jak należy rozliczać taki zwrot kosztów oraz czy kwota dokonanego zwrotu z tego tytułu podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Więcej

Inwestycje w obcym środku trwałym

Jako, że przepisy klarownie określają, kiedy przedsiębiorca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku inwestycji dotyczących własnych środków trwałych, tak niestety nie jest wprost zdefiniowane jak należy postępować w przypadku inwestycji w obcym środku trwałym. Przepisy nie regulują tej kwestii, dlatego sprawia ona niemałe problemy podatnikom. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć trochę to zagadnienie. Więcej