Ile wyniesie pensja minimalna w 2018 roku?

W 2017 roku decyzją podjętą przez rząd pensja minimalna w Polsce została podwyższona do kwoty 2000 zł netto. Była to podwyżka nawet większa niż oczekiwania związków zawodowych. Ile wynagrodzenie minimalne wynosić będzie od 1 stycznia 2018 roku? Znamy już pierwsze propozycje.

Propozycje z Ministerstwa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję strony rządowej w kwestii podwyższenia płacy minimalnej. Może ona wynieść w 2018 roku 2100 zł. Minister argumentuje, że w obecnym stanie polskiej gospodarki, gdy notowany jest stabilny wzrost PKB, a stopa bezrobocia maleje, taka podwyżka jest całkowicie uzasadniona. Dynamika wzrostu gospodarczego w najbliższych latach powinna utrzymywać się, zdaniem ekonomistów, na poziomie 3,6-3,8 proc. Bezrobocie nadal będzie spadać – Komisja Europejska przedstawiła prognozę, w której w 2017 roku bezrobocie w naszym kraju ma spaść do poziomu 5,2 proc., a w 2018 roku osiągnąć pułap 4,4 proc.

Pensja minimalna w wysokości 2100 stanowi 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To przybliża nas do spełnienia kolejnego postulatu niektórych organizacji pracowników, aby wynagrodzenie najniższe w Polsce wynosiło tyle, co połowa średniej krajowej.

Odpowiedź pracodawców

Zdaniem organizacji pracodawców, którzy realnie poniosą koszty podwyżki płacy minimalnej w Polsce, pensja ta nie powinna wzrosnąć aż tak. Pracodawcy wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego wystosowali propozycję, aby wynagrodzenie minimalne wzrosło jedynie o ustawowy wskaźnik i wyniosło w 2018 roku 2050 zł. Zbyt wysoki wzrost – o 100 zł, wpłynie negatywnie na rynek pracy i powiększy tzw. szarą strefę zatrudnienia. Pracodawcy będą dążyć bowiem do ograniczania ponoszonych kosztów, a co za tym idzie również zmniejszania zatrudnienia.

Jakiej podwyżki oczekują związki zawodowe?

W opinii związków zawodowych w 2018 roku pensja minimalna w Polsce powinna wynieść 2200 zł, czyli dokładnie połowę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Takie stanowisko przyjęło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.