Czy plik JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K?

Podatnicy w Polsce już od 2017 roku składają do urzędów skarbowych przez system elektroniczny Jednolite Pliki Kontrolne. Obejmują one różny zakres danych. Jednym z takich plików jest JPK_VAT, który obejmuje ewidencję prowadzoną na potrzeby obliczania podatku od towarów i usług. Wkrótce dojdzie do zmian w JPK_VAT, które mają spowodować zlikwidowanie obowiązku składania deklaracji podatkowych w VAT przez polskich podatników.

Jakie deklaracje składa podatnik?

Czynni podatnicy VAT, którzy zarejestrowani są na potrzeby tego podatku w urzędzie skarbowym, mają obowiązek obliczania i odprowadzania na rzecz fiskusa podatku od towarów i usług, ale nie tylko. Muszą prowadzić odpowiednią ewidencję i składać na jej podstawie co miesiąc za miesiąc poprzedni, plik JPK_VAT. Do ich obowiązków formalnych zalicza się też składanie deklaracji wraz z załącznikami, takich jak:

  • VAT-7,
  • VAT-7K,
  • VAT-27,
  • VAT-UE.

Nowy plik kontrolny

Do niedawna planowano jedynie zmodyfikować jednolity plik kontrolny JPK_VAT, ale obecnie wiadomo, że w 2019 roku zostanie on zastąpiony rozszerzonym plikiem JPK_VDEK. Zgodnie z doniesieniami w mediach, nowelizowana ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawa Ordynacja podatkowa, przyniosą zmiany, które spowodują, że plik JPK_VDEK zastąpi jednocześnie deklaracje w podatku VAT. Podatnicy nie będą musieli składać powyżej wskazanych deklaracji, ani załączników jak:

  • VAT-ZT,
  • VAT-ZZ,
  • VAT-ZD.

Niewykluczone, że JPK_VDEK obejmuje również informacje, jakie dotychczas są wykazywane na druku VAT-12.

To znaczne uproszczenie w formalnościach dopełnianych przez polskich podatników VAT, którzy na mocy art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o VAT mają obowiązek do składania odpowiednich deklaracji do urzędu skarbowego.