Kasy rejestrujące online – kto i kiedy musi z nich skorzystać?

Od 1 stycznia 2020 roku zaczęły w Polsce obowiązywać przepisy dotyczące kas fiskalnych online. To urządzenia rejestrujące, które mają bezpośrednie połączenie przez internet z Centralnym Repozytorium Kas i przesyłają do niego wszystkie informacje o swojej pracy. Kto i kiedy powinien wymienić swoją starą kasę rejestrująca na nową kasę online?

Dla kogo kasy online od 1 stycznia 2020 roku?

Pierwszymi przedsiębiorcami, których nowe przepisy o kasach online zobowiązują do ich fiskalizacji, instalacji i używania, są m.in. osoby prowadzące warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne. Zasadniczo od początku stycznia 2020 roku kasę fiskalną online są zobowiązani posiadać i wykorzystywać w swojej działalności przedsiębiorcy, którzy:

  • Świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

  • Sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Obecnie, zgodnie z przepisami, kasy online powinny działać na przykład w warsztatach mechanicznych i przedsiębiorcy muszą wystawiać za ich pośrednictwem paragony fiskalne dla klientów.

Kolejne terminy wprowadzania obowiązku korzystania z kas fiskalnych

Z początkiem tegorocznych wakacji, czyli od 1 lipca 2020 roku kolejni przedsiębiorcy dołączą do tych, którzy już dziś korzystają z kas fiskalnych online. Od lipca taki obowiązek zostanie nałożony na działalności:

  • Świadczone stale bądź sezonowo usługi wiążące się z wyżywieniem, w tym stacjonarne placówki gastronomiczne, jak i podmioty świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

  • Zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Wraz z 2021 rokiem obowiązek stosowania kas online zostanie rozszerzony na podmioty świadczące usługi:

  • Budowlane.

  • Fryzjerskie.

  • Kosmetyczne i kosmetologiczne.

  • W zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  • Związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wyłącznie w zakresie wstępu.

  • Prawnicze.

Przedsiębiorcy wymieniający stare kasy na kasy online oraz ci, którzy po raz pierwszy kupują kasę na potrzeby rozpoczęcia prowadzenia obowiązkowej ewidencji, mogą uzyskać refundację części kosztów. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących wskazuje, że przysługuje im ulga na poziomie 90 proc. wartości netto kasy, nie więcej niż 700 zł.