Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Czy możliwy jest split payment w walucie obcej?

Split payment, czyli płatność podzielona, obecnie jest obowiązkowa dla niektórych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Od 1 listopada 2019 roku przestała ona być płatnością dobrowolną, ale ustawodawca wprowadził obowiązek stosowania split payment w przypadku wartości brutto faktury VAT przekraczającej 15 tys. zł, gdy co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 ustawy o VAT. Ma on zastosowanie przy tym wyłącznie w odniesieniu do transakcji biznesowych, w przypadku których obiema stronami są przedsiębiorcy. Czy jednak możliwe jest dokonywanie podzielonych płatności w walucie obcej? Więcej

Jak wyglądają kontrole wykorzystania pomocy publicznej z tarcz antykryzysowych?

Kolejne lockdowny spowodowały w Polsce negatywne skutki gospodarcze. Wiele branż przeżywało nie tyle kryzys, co całkowitą zapaść. W takiej sytuacji rząd zastosował szereg narzędzi mających na celu wspieranie polskiego biznesu. Były one skupione w kilku tarczach antykryzysowych, z których można było pozyskać pieniądze. Ci przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dotacji w ramach tarcz antykryzysowych muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia pewnych kontroli. Jakich? Co właściwie kontrolerzy będą chcieli sprawdzać u beneficjentów tej formy pomocy? Więcej

Czym jest VAT-OSS?

Sprzedaż przez internet w skali międzynarodowej wiąże się z koniecznością skomplikowanych dotychczas rozliczeń podatkowych, m.in. w zakresie podatku VAT. Od 1 lipca 2021 roku zmieniają się zasady rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, w związku z wprowadzaniem unijnego pakietu VAT dla e-commerce oraz VAT-OSS. Czym on jest? Więcej

Czy premia regulaminowa wliczana jest do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego?

Premia na ogół wypłacana jest pracownikom przez pracodawcę za dobre wyniki czy wypełnienie określonego planu sprzedaży. Może być to między innymi premia regulaminowa, która jednak nie jest zdefiniowana w przepisach Kodeksu pracy. Czy będzie ona zaliczana do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego?

Jak traktowane są premie na gruncie przepisów?

Jak już zostało wspomniane, premia regulaminowa nie jest zdefiniowana w Kodeksie pracy, ale na podstawie istniejącego orzecznictwa przyjmuje się, że jest ona dodatkowym, nieobowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Nabycie prawa do takiej premii przez zatrudnionego uzależnione jest od spełnienia konkretnych i sprawdzalnych kryteriów wskazanych w płacowych przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie wynagradzania. Więcej