Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Wyliczenie ekwiwalentu dla pracowników zdalnych

Od 7 kwietnia 2023 roku w Kodeksie pracy uregulowane zostaną kwestie związane z wykonywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracy zdalnej. Znowelizowane przepisy będą wskazywały również to, jaki ekwiwalent będzie należał się zatrudnionym, którzy podczas wykonywania zadań w trybie zdalnym korzystają z własnych narzędzi, np. komputera czy drukarki. Jak wyliczyć taki ekwiwalent, a kiedy będzie przysługiwał pracownikowi ryczałt? Więcej

Jakie są obowiązki związane z zamknięciem księgi podatkowej?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest podstawą prowadzenia księgowości u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W ich przypadku rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dlatego dniem zamknięcia księgi podatkowej jest 31 grudnia danego roku. Na ten dzień zobowiązani są oni w prawidłowy sposób dokonać odpowiednich działań z tym związanych. Jakich? Więcej

Preferencje podatkowe w podatku dochodowym związane z pandemią

Pandemia koronawirusa w Polsce, jak i na świecie, uderzyła mocno w gospodarki. Kryzys przyszedł bardzo szybko, a do tego wybuchła wojna w Ukrainie, która wywindowała inflację. W okresie stanu epidemii w Polsce rząd zdecydował się na wdrożenie pewnych preferencji w podatku dochodowym. Jakie? Czy po ustaniu tego stanu nadal podatnicy mogą z nich korzystać? Więcej

Jak rozliczać VAT mają grupy VAT?

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej, już od 1 lipca 2022 roku można tworzyć grupy VAT. Charakteryzują się one między innymi tym, że podatek od towarów i usług nie jest pobierany od podmiotów, które mimo powiązań, zachowują odrębność prawną. Jak wygląda prawidłowe rozliczanie VAT w grupach podatkowych? Więcej

Prezenty świąteczne dla pracowników – jak je rozliczyć?

Okres przypadający przed świętami Bożego Narodzenia zwykle związany jest z przygotowaniami do nich. To również czas na kupowanie prezentów, które wręczane są z okazji Mikołajek czy pod choinkę. Także pracodawcy często obdarowują swoich podwładnych prezentami. Jak rozliczyć ich zakup?

Sposób finansowania prezentów świątecznych dla pracowników

Podarunki wręczane pracownikom przez pracodawców z okazji Świąt Bożego Narodzenia mogą być finansowane na dwa sposoby:

  • ze środków obrotowych firmy,

  • ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W przypadku gdy pracodawca decyduje się na sfinansowanie prezentów świątecznych dla podwładnych ze środków obrotowych, wówczas zatrudniony będzie zobowiązany do opłacenia od uzyskanego świadczenia podatku i to niezależnie od jego wartości. Prezent będzie uznany za świadczenie w naturze i bezwzględnie jego wartość to przychód ze stosunku pracy. Po stronie pracodawcy będzie to kosztem uzyskania przychodów.

Natomiast nieco inaczej jest, gdy prezenty są kupowane ze środków ZFŚS. W takiej sytuacji wartość prezentu niekoniecznie musi podlegać opodatkowaniu.

Kiedy prezenty świąteczne będą zwolnione z PIT?

Dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prezentu świątecznego dla pracownika konieczne jest, by był zakupiony ze środków ZFŚS, ale jednocześnie ważna jest jego aktualna wartość.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń finansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszu, jakim dysponują związki zawodowe, zwolniona jest z podatku do pewnej kwoty.

W okresie pandemii COVID-19 limit zwolnienia został podniesiony z poziomu 1000 zł rocznie do 2000 zł rocznie. Nadal taka kwota obowiązuje przy unikaniu opodatkowania świadczeń z ZFŚS. Będzie ona wykorzystywana do 31 grudnia 2023 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że prezenty dla pracowników finansowane z ZFŚS mogą być przekazywane jedynie osobom uprawnionym do nich, zgodnie z regulaminem ZFŚS z uwzględnieniem kryterium dochodowego. Pracodawca nie może więc takimi samymi prezentami, po równo obdarować pracowników i pokryć poniesione koszty z ZFŚS.

Zasady wyliczania urlopu proporcjonalnego

Podstawowym prawem pracownika wynikającym z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest skorzystanie z nieprzerwanego wypoczynku. Przysługuje w zależności od długości stażu pracy w wymiarze 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym. Jednak należy pamiętać, że rozpoczynając pracę w ciągu roku, pracownikowi ustala się tak zwany urlop proporcjonalny. Jak to zrobić?

Czym jest urlop proporcjonalny?

Przez pojęcie urlopu proporcjonalnego należy rozumieć urlop wypoczynkowy przysługujący tym pracownikom, którzy nie przepracowali u danego pracodawcy pełnego roku. Zasada ma również zastosowanie w przypadku osób powracających w roku kalendarzowym do pracy po odbywaniu:

  • urlopu wychowawczego,
  • urlopu bezpłatnego,
  • służby wojskowej, czy przeszkolenia wojskowego lub ćwiczeń wojskowych,
  • tymczasowego aresztu,
  • kary pozbawienia wolności.

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy zostanie także zastosowany, jeśli pracownik powraca po nieusprawiedliwionej nieobecności w firmie. W każdym z powyższych przypadków należy pomniejszyć proporcjonalnie urlop wypoczynkowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy przed wskazanym okresem urlop zostanie wykorzystany w wyższym wymiarze.

Ustalanie urlopu wypoczynkowego

Specjalista ds. kadr lub bezpośrednio pracodawca ustala urlop proporcjonalny, biorąc pod uwagę wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje w danym roku podwładnemu. Niepełny przepracowany miesiąc zawsze trzeba zaokrąglić w górę.

Przykładowo, jeśli zatrudniony X rozpoczął pracę w nowym zakładzie z dniem 20 września 2022 roku, a przysługiwał mu wymiar urlopu 26 dni, poprzedni stosunek pracy zakończył 3 września, zaś wcześniejszy pracodawca udzielił mu 20 dni urlopu wypoczynkowego, to urlop proporcjonalny ustala się za okres od października do końca roku. Za rok 2022 wynosić będzie 26 dni/ 12 miesięcy x 3 miesiące = 6,5 dnia. Nie zostaną one zaokrąglone w górę, ponieważ wcześniejszy pracodawca udzielił 20 dni urlopu z puli 26 dni. Pozostanie 6 dni w nowej firmie.