Zasady wyliczania urlopu proporcjonalnego

Podstawowym prawem pracownika wynikającym z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest skorzystanie z nieprzerwanego wypoczynku. Przysługuje w zależności od długości stażu pracy w wymiarze 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym. Jednak należy pamiętać, że rozpoczynając pracę w ciągu roku, pracownikowi ustala się tak zwany urlop proporcjonalny. Jak to zrobić?

Czym jest urlop proporcjonalny?

Przez pojęcie urlopu proporcjonalnego należy rozumieć urlop wypoczynkowy przysługujący tym pracownikom, którzy nie przepracowali u danego pracodawcy pełnego roku. Zasada ma również zastosowanie w przypadku osób powracających w roku kalendarzowym do pracy po odbywaniu:

  • urlopu wychowawczego,
  • urlopu bezpłatnego,
  • służby wojskowej, czy przeszkolenia wojskowego lub ćwiczeń wojskowych,
  • tymczasowego aresztu,
  • kary pozbawienia wolności.

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy zostanie także zastosowany, jeśli pracownik powraca po nieusprawiedliwionej nieobecności w firmie. W każdym z powyższych przypadków należy pomniejszyć proporcjonalnie urlop wypoczynkowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy przed wskazanym okresem urlop zostanie wykorzystany w wyższym wymiarze.

Ustalanie urlopu wypoczynkowego

Specjalista ds. kadr lub bezpośrednio pracodawca ustala urlop proporcjonalny, biorąc pod uwagę wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje w danym roku podwładnemu. Niepełny przepracowany miesiąc zawsze trzeba zaokrąglić w górę.

Przykładowo, jeśli zatrudniony X rozpoczął pracę w nowym zakładzie z dniem 20 września 2022 roku, a przysługiwał mu wymiar urlopu 26 dni, poprzedni stosunek pracy zakończył 3 września, zaś wcześniejszy pracodawca udzielił mu 20 dni urlopu wypoczynkowego, to urlop proporcjonalny ustala się za okres od października do końca roku. Za rok 2022 wynosić będzie 26 dni/ 12 miesięcy x 3 miesiące = 6,5 dnia. Nie zostaną one zaokrąglone w górę, ponieważ wcześniejszy pracodawca udzielił 20 dni urlopu z puli 26 dni. Pozostanie 6 dni w nowej firmie.