Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu i stawce godzinowej w 2024 roku

W 2024 roku, tak jak w 2023, dwukrotnie zostanie podniesiona stawka płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej za pracę w Polsce. Ile wyniesie?

Najniższa krajowa od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

Od początku 2024 roku obowiązuje nowa, minimalna stawka wynagrodzenia za pracę w Polsce. Wynosi 4242 zł brutto, co oznacza, że na rękę pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat powinien otrzymać co najmniej wynagrodzenie odpowiadające kwocie 3221,98 zł netto. Taka wysokość pensji minimalnej wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

Ustalono również, że w pierwszej połowie roku stawka godzinowa za pracę na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło wyniesie 27,70 zł brutto.

Najniższa krajowa od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku

Zaplanowano na ten rok jeszcze jedną podwyżkę kwoty najniższej pensji krajowej. Od 1 lipca 2024 roku wyniesie ona 4300 zł brutto, co daje 3261,53 zł netto. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa za pracę w Polsce na podstawie m.in. umów cywilnoprawnych wyniesie wówczas 28,10 zł brutto.

Zatrudnienie na pełny i niepełny etat

Ustalona odgórnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli wysokość najniższej krajowej, dotyczy wszystkich osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia staż pracownika w danym przedsiębiorstwie.

Wskazane kwoty minimalnego wynagrodzenia pracodawcy zobowiązani są wypłacać zatrudnionym na pełny etat. Natomiast, jeśli dana osoba pracuje na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu, to wysokość pensji minimalnej ustala się wówczas w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy, jakie przypadają do przepracowania przez nią w skali danego miesiąca.

Minimalne wynagrodzenie a średnia krajowa

Jaką część średniej krajowej, czyli przeciętnej pensji uzyskiwanej przez pracowników w Polsce, stanowi minimalne wynagrodzenie? Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok z 19 grudnia 2023 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku w Polsce wyniesie 7824 zł brutto. Będzie to oznaczało, że płaca minimalna w styczniu 2024 roku stanowi 54,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2024 rok, a od lipca będzie to jeszcze więcej, bo niemal 55 proc. tej kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *