Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jak ująć w księgowości dotacje do środków trwałych?

Przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania na różne cele, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jej rozwój, dotacje z urzędów miejskich, czy gminnych, jak i z wielu funduszy strukturalnych unii europejskiej. Pozyskanie dotacji to jedno, a rozliczenie jej pod względem księgowym to zupełnie inna kwestia. Dotacja wywołuje bowiem skutki w zakresie podatku VAT i PIT. Jak zatem ująć w księgowości dotację do środków trwałych? Więcej