Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

PPK od lipca u największych pracodawców

Od 2019 roku weszły w życie w Polsce przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Określono w nich, jakie są zasady gromadzenia środków w PPK, jak zawierane mają być umowy o zarządzanie nimi i prowadzenia ich finansowania oraz dokonywania wpłat i wypłat. Od lipca 2019 roku PPK mają być utworzone u pierwszych przedsiębiorców – których? Więcej

Zmiany w matrycy obniżonych stawek VAT

Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowało wykorzystanie nowej matrycy stawek VAT. Dotychczas opierała się ona na Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług – PKWiU, a w najbliższej przyszłości ma się opierać na Nomenklaturze Scalonej – CN, która jest klasyfikacją wdrożoną na poziomie całej Unii Europejskiej. Nomenklaturę Scaloną ponadto stosuje się powszechnie w handlu międzynarodowym. Jakie obniżone stawki VAT zawiera aktualna matryca? Więcej