Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jak amortyzować środek trwały używany sezonowo?

Prowadzenie działalności gospodarczej sezonowo jest właściwe m.in. dla gastronomii, sprzedaży ozdób choinkowych czy pamiątek nad morzem. To tylko przykłady firm, które mogą działać tylko sezonowo. Powinny one zapoznać się z zasadami amortyzacji środków trwałych, które używane są wyłącznie przez pewien czas.

Bez amortyzacji przez cały rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki trwałe użytkowane sezonowo przez przedsiębiorców, zwykle takich, którzy również działają tylko przez kilka miesięcy w roku, należy amortyzować wyłącznie w okresie ich wykorzystywania. Nieprawidłowe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez cały rok. Więcej

PPK od lipca u największych pracodawców

Od 2019 roku weszły w życie w Polsce przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Określono w nich, jakie są zasady gromadzenia środków w PPK, jak zawierane mają być umowy o zarządzanie nimi i prowadzenia ich finansowania oraz dokonywania wpłat i wypłat. Od lipca 2019 roku PPK mają być utworzone u pierwszych przedsiębiorców – których? Więcej