Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Nowa wersja zakazu handlu w niedzielę

Odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę w Polsce, mówiło się w mediach i w kuluarach sejmowych o wprowadzeniu w najbliższej przyszłości przepisów, które zakazywałyby handlu w niedzielę. Pierwszy projekt nie spotkał się z akceptacją wszystkich polityków. Obecnie w Sejmie, w specjalnie powołanej komisji znalazł się obywatelski projekt dotyczący tego samego zagadnienia. Więcej

Kto zobowiązany jest do ewidencji godzin pracy przy umowie zlecenie?

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono w Polsce nowe przepisy, które gwarantują m.in. zleceniobiorcom oraz wykonawcom umów o świadczenie usług minimalną stawkę wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Wynosi ona obecnie 13 zł brutto. Problem w tym, że dla prawidłowego rozliczenia ze zleceniodawcą, należy prowadzić ewidencję godzin pracy. Na kim spoczywa ten obowiązek? Więcej

20 proc. wkładu własnego – wymóg KNF dla banków

Zgodnie z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, od 1 stycznia 2017 roku banki wymagać powinny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego od klientów co najmniej 20 proc. wkładu własnego. Czy rzeczywiście nie ma już szansy na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie przy niższym poziomie oszczędności kredytobiorcy? Więcej

Odsunięcie w czasie obowiązywania podatku handlowego

Zapowiadany jeszcze w kampanii wyborczej do Parlamentu podatek handlowy został wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość w życie 1 września 2016 roku. Nie obowiązywał jednak długo, ponieważ Komisja Europejska zakwestionowała poprawność jego konstrukcji. KE zasugerowała, że podatek ten może faworyzować mniejsze sklepy, przez co można go będzie uznać za formę pomocy publicznej. Dlatego PiS zdecydował się na zawieszenie dalszych planów stosowania tego obciążenia podatkowego. Na jak długo i czy podatek handlowy powróci w Polsce w takiej samej formie, w jakiej wprowadzono go we wrześniu 2016 roku? Więcej