Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Nie będzie jednolitego podatku

Szumne zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczące zastąpienia składek na ZUS i NFZ oraz podatku dochodowego PIT jedną daniną, nie znajdą pokrycia w rzeczywistości. Pomimo dużego zaawansowania prac nad tzw. jednolitym podatkiem, rząd premier Beaty Szydło zdecydował się na porzucenie tej koncepcji, co spotkało się z entuzjazmem ze strony mikroprzedsiębiorców. Dlaczego tak się stało? Więcej

Kto rozlicza się na zasadach VAT marża?

Faktury VAT marża są szczególnym rodzajem faktury. W ich przypadku marża jest różnicą występującą pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca towarów lub usług, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Obowiązkiem sprzedającego jest naliczenie i odprowadzenie podatku VAT wyłącznie od naliczonej marży z tytułu sprzedaży produktu lub usługi. Z faktury VAT marża nie ma możliwości odliczenia VAT. Kto może rozliczać się w ten sposób? Więcej

Nowe zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w 2017 roku

Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą i dokonujący sprzedaży produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, objęci są obowiązkiem ewidencjonowania takich zdarzeń z wykorzystaniem kas rejestrujących. Są jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Kto będzie zwolniony z obowiązku posiadania i korzystania z kasy fiskalnej w 2017 roku? Więcej

Zasady obowiązywania tajemnicy zawodowej dla doradcy podatkowego

Doradca podatkowy jest zawodem prawniczym, zaliczanym do profesji zaufania publicznego. Z natury rzeczy doradca podatkowy jest powiernikiem tajemnic swoich klientów i gwarantuje im zachowanie pełnej poufności. Obowiązuje go tajemnica zawodowa, która może być uchylona tylko w nielicznych przypadkach ujętych w Kodeksie postępowania karnego. Więcej

Dla kogo nowa kwota wolna od podatku?

Jeszcze w kampanii wyborczej do Parlamentu, a także w kampanii prezydenckiej, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali niemalże natychmiastowe podniesienie kwoty wolnej od podatku. Nie była ona waloryzowana od lat, a PiS obiecywał, że podniesie ją z poziomu nieco powyżej 3 tys. zł do ponad 8 tys. zł. Tak się jednak nie stało, ale jednak wprowadzono zmiany, tylko inne. Przyjęto bowiem nowelizację ustawy o podatku dochodowym, w wyniku czego podniesiono kwotę wolną od podatku do 6,6 tys. zł, choć wyłącznie dla niektórych podatników. Więcej

Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży odbytej przez członka rady nadzorczej

Jak wiadomo członkowie rady nadzorczej pobierają co miesiąc nie tylko wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w radzie spółki ale dodatkowo otrzymują zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach rady (koszt przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia rady oraz koszt zakwaterowania). W dzisiejszym artykule omówimy dokładnie jak należy rozliczać taki zwrot kosztów oraz czy kwota dokonanego zwrotu z tego tytułu podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Więcej

Emerytura hipoteczna

Od kilku lat wszystkie ubezpieczone osoby otrzymują od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych listy z informacją m.in. o wysokości składek i przyszłej emerytury. W dzisiejszym artykule omówimy i wyjaśnimy czym dokładnie jest tak zwana emerytura hipotetyczna oraz w jaki sposób następuje obliczenie jej wysokości. Więcej

Inwestycje w obcym środku trwałym

Jako, że przepisy klarownie określają, kiedy przedsiębiorca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku inwestycji dotyczących własnych środków trwałych, tak niestety nie jest wprost zdefiniowane jak należy postępować w przypadku inwestycji w obcym środku trwałym. Przepisy nie regulują tej kwestii, dlatego sprawia ona niemałe problemy podatnikom. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć trochę to zagadnienie. Więcej