Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Czy nowe uprawnienia PIP oznaczają koniec umów śmieciowych?

Państwowa Inspekcja Pracy nabyła nowe uprawnienia, w związku ze złożonym w Sejmie projektem ustawy. Zakłada on, że inspektor PIP będzie mógł w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w danym zakładzie pracy, wydać jednocześnie natychmiastowy nakaz zamiany umowy śmieciowej na umowę kodeksową. Czy w związku z tym skończy się problem nadużywania przez pracodawców umów terminowych, umów zlecenie i umów o dzieło? Więcej

Prace uciążliwe i niebezpieczne dla kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży mogą wykonywać obowiązki zawodowe, ale pracodawca musi zapewnić im odpowiednie warunki pracy i powierzać tylko takie zadania, które są zgodne z wykazem prac dopuszczonych do wykonania przez ciężarne pracownice oraz kobiety karmiące dziecko piersią.

Zamknięty katalog prac wzbronionych

Z dniem 1 maja 2017 roku weszły w życie postanowienia rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Rozporządzenie potwierdza w większości dotychczasowe i wprowadza nowe środki wspierające poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży i matek karmiących w miejscu pracy. Ustawodawca określił w nim prace, które nie powinny wykonywać takie kobiety, z uwagi na niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub laktację.

Prace zabronione dla kobiet w ciąży

Rozporządzenie określa, że kobiety w ciąży nie mogą wykonywać takich prac jak:

  • prace fizyczne wymagające nadmiernego wysiłku fizycznego – związane z podnoszeniem, przenoszeniem i wykonywaniem czynności w określonej pozycji ciała, ładunków cięższych niż 3 kg (ręczne przenoszenie),

  • prace fizyczne związane z przewożeniem ładunków na wózku jednokołowym lub wielokołowym poruszanym ręcznie.

Kobiety karmiące piersią nie mogą wykonywać pracy polegającej na przenoszeniu i podnoszeniu ładunków, ważących więcej niż 6 kg przy pracy stałej oraz do 10 kg przy pracy dorywczej.

Od 1 maja 2017 roku uległy zmianom zasady zatrudniania kobiet w ciąży w pracy biurowej, związanej z wykonywaniem obowiązków zawodowych przed monitorem komputera. Ciężarna może pracować przy komputerze przez maksymalnie 8 godzin dziennie, ale należy jej zapewnić 10-minutową przerwę po każdych 50 minutach pracy. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy. Realnie więc ciężarna wykonuje pracę przez 6 godzin i 40 minut w czasie całego dnia pracy.

Kobieta w ciąży może pracować w pozycji stojącej, ale zgodnie z rozporządzeniem nie może pozostawać w tej pozycji dłużej niż przez 3 godziny w czasie zmiany roboczej, a jednorazowo może stać nie dłużej niż kwadrans, po czym musi mieć przerwę takiej samej długości.

Wydłużenie czasu pracy ciężarnych przed komputerem

Kobiety w ciąży mogą przez ograniczony czas pracować przed monitorem komputera, co zostało ujęte w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy. Wkrótce ich praca przed komputerem będzie wydłużona, a to pozwoli właścicielom firm na normalne korzystanie z usług swoich pracownic, oczekujących dziecka, bez szkody dla kondycji zdrowotnej przyszłych matek i ich nienarodzonych dzieci. Więcej

Niekonstytucyjność zakazu handlu w niedziele

Zabronienie niektórym przedsiębiorcom prowadzenia sprzedaży produktów i usług w niedziele, przy jednoczesnym dopuszczeniu wyjątków od tej reguły, może uderzać w podstawowe prawa obywateli zagwarantowane im przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Czy zatem można uznać, że projektowany i szeroko omawiany zakaz handlu w niedzielę jest niekonstytucyjny? Więcej