Ile składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

W 2022 roku wprowadzone mają być poważne zmiany w zakresie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Muszą oni liczyć się między innymi ze wzrostem wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej do ZUS oraz z tym, że najprawdopodobniej w związku z Polskim Ładem, nie będzie można odliczyć jej od podatku.

Podstawa naliczania składki zdrowotnej

Obecnie składka zdrowotna, jaką odprowadzają polscy przedsiębiorcy wynosi 381,81 zł. W 2022 roku w związku ze wzrostem przeciętnej płacy w Polsce przedsiębiorcy zapłacą 406,63 zł miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeśli Polski Ład i zmiany z nim związane nie wejdą w życie.

Warto podkreślić, że aktualnie podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej jest kwota 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku. W ubiegłym roku była to kwota 4242,38 zł, a składka zdrowotna wynosi 9 proc.

Diametralny wzrost składki zdrowotnej w wyniku Polskiego Ładu

Jeszcze większe podwyżki dotyczące składki zdrowotnej czekają przedsiębiorców, jeśli Polski Ład wejdzie w życie. Od przyszłego roku w takim przypadku mikroprzedsiębiorcy z dochodami powyżej 4242,38 zł miesięcznie zapłacą miesięcznie więcej niż wskazana kwota składki. Wszystko dlatego, że składka ta ma być uzależniona proporcjonalnie od wysokości dochodów wypracowywanych przez przedsiębiorców z tytułu ich działalności.

Jak przewiduje treść projektu Polski Ład, stawka składki zdrowotnej obliczana od dochodów przedsiębiorców wyniesie 9 proc.

Dodatkowo ważną, dotkliwą dla przedsiębiorców zmianą, będzie wykluczenie w związku z Polskim Ładem możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego. Trwa nadal dyskusja, jaka będzie ostateczna stawka składki zdrowotnej i kto zapłaci największą, dla wsparcia polskiej służby zdrowia w 2022 roku i w kolejnych latach. Padają propozycje z przedziału od 3 do 9 proc. kwoty dochodów przedsiębiorcy.