Zwiększenie drugiego progu skali podatkowej wpłynie na rozliczenia roczne Polaków

W ramach rewolucji zapowiadanej w projekcie Polskiego Ładu, rząd zaproponował zmianę progu skali podatkowej. Dotychczas wynosił on 85 528 zł, a po zmianach wzrośnie do 120 000 zł. Jak wpłynie to na roczne rozliczenie Polaków, którzy składają PIT-37 i PIT-36 do urzędu skarbowego?

Skala podatkowa do zmiany

Projekt Polskiego Ładu zakłada, by już od 1 stycznia 2022 roku zwiększyła się wysokość progu przy rozliczaniu się według skali podatkowej. Próg ten ma wzrosnąć z 85 528 zł do 120 000 zł rocznego dochodu. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, będzie to pierwsza taka zmiana w skali podatkowej od 12 lat. Próg ma wzrosnąć dokładnie o 34 472 zł.

To bardzo istotna zmiana dla wszystkich tych podatników, którzy zarabiają w granicach od 85 528 zł do 120 000 zł, ponieważ oznaczałaby ona, że będą płacić podatek dochodowy według stawki 17 proc., zamiast 32 proc.

Wpływ zmiany progu podatkowego na rozliczenie roczne

Obecnie przy rozliczaniu się według skali podatkowej podatnik płaci daninę według stawki 17 proc. kwoty dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania, ale tylko do dochodu w kwocie łącznej 85 528 zł. Jest ona liczona narastająca od początku roku podatkowego. Natomiast po przekroczeniu 85 528 zł dochodu, od nadwyżki ponad tę kwotę płaci się daninę według stawki 32 proc.

Jeśli próg skali podatkowej zostanie zwiększony, wówczas podatnicy przez dłuższy czas będą płacili podatek według niższej stawki. Być może niektórzy z nich w ogóle nie wejdą w obszar stawki drugiej skali podatkowej.

Zmieni się również zasada rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy wspólne rozliczenie współmałżonków, ponieważ w obu przypadkach będą musiały one uwzględniać nowy próg podatkowy. Dochody samotnych rodziców będą dzielone na pół, podobnie jak dochody obojga małżonków. Jeśli podajnik płacił w ciągu roku podatkowego podatki według stawki 32 proc., a podstawa opodatkowania w rocznej deklaracji okaże się niższa niż nowy próg skali, tj. 120 000 zł, będzie mógł uzyskać zwrot z urzędu skarbowego.