Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jaką strukturę ma JPK dla księgi przychodów i rozchodów?

Wraz z pojawieniem się od 1 stycznia 2018 roku obowiązku wysyłki pliku JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców, również tych prowadzących działalność w skali mikro, zaistniała konieczność dogłębnego poznania struktury Jednolitych Plików Kontrolnych. Od 1 lipca 2018 roku wprowadzono dodatkowo obowiązek posiadania pozostałych struktur JPK, m.in. pliku właściwego dla struktury księgi przychodów i rozchodów. Jak ona wygląda? Więcej

Jak księguje się posezonowe obniżki?

W wielu branżach działalności handlowej praktykowane jest sezonowe obniżanie cen. Posezonowe wyprzedaże w sklepach odzieżowych, z elektroniką użytkową, obuwniczych i innych na stałe wpisały się do tej branży. Przedsiębiorca ma jak najbardziej prawo do swobody prowadzenia interesów w taki sposób, aby jego biznes był rentowny. Zalegający po sezonie towar lepiej jest sprzedać po niższej cenie, niż magazynować go przez kolejne miesiące. Pojawia się jednak problem tego, w jaki sposób posezonowe obniżki wpływają na ewidencję księgową przedsiębiorcy? Więcej

Split payment – księgowanie wpłat za faktury na nowym rachunku VAT

Dnia 10 stycznia 2018 roku uchwalono zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej przepisy ostatecznie zaczęły obowiązywać 1 lipca 2018 roku. Wówczas przedsiębiorcy zyskali możliwość korzystania w rozliczeniach z mechanizmu podzielonych płatności, czyli tzw. split payment. Sprawdźmy, na czym on polega i jak w jego przypadku wygląda księgowanie zapłat za faktury? Więcej

Prawidłowy tryb rozliczania zysków kapitałowych

Uzyskiwanie dochodów kapitałowych rodzi konieczność ich prawidłowego rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Dokonuje się takiego rozliczenia po zakończeniu roku podatkowego, przy wykorzystaniu odpowiednich druków. Osoby fizyczne mają czas ze złożeniem prawidłowego zeznania z ujęciem dochodów kapitałowych do 30 kwietnia danego roku podatkowego. Więcej

Jakich wypłat można dokonywać z konta zajętego przez urząd skarbowy?

Urząd skarbowy może prowadzić egzekucję należności z tytułu płatności publiczno-prawnych. Jeśli ma problem ze ściągnięciem zaległości podatkowej, może zająć wierzytelność z rachunków bankowych podatnika. W tym celu wysyła do banku zawiadomienie o konieczności dokonania blokady określonej kwoty. Czy podatnik jednocześnie traci całkowicie dostęp do konta, czy jednak może dokonywać pewnych wypłat? Więcej

Kto może stosować preferencyjną stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z dostępnych dla przedsiębiorców metod opodatkowania ich działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT. Istnieje kilka stawek podatkowych ryczałtu i obejmują one skalę od 2 do 20 proc. Którzy przedsiębiorcy będą płacić podatek dochodowy według najniższych możliwych stawek ryczałtowych? Więcej

Jakie są konsekwencje niezłożenia PIT?

Każdy polski rezydent podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem z całości swoich przychodów lub dochodów, które opodatkowane są podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy od osób fizycznych i składają w odpowiednich, ustawowo wskazanych terminach deklaracje PIT do urzędu skarbowego. Granicznym terminem dla większości podatników jest 30 kwietnia dla rozliczeń z poprzedniego roku podatkowego. Jakie jednak czekają konsekwencje na tych, którzy spóźnią się ze złożeniem swojego zeznania PIT? Więcej