Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Formy Zatrudnienia

Z zawarciem stosunku pracy związane są liczne przywileje zarówno dla strony zatrudniającej, jak i zatrudnionej. Najpowszechniej znaną jest umowa o pracę, jednak praca może być również wykonywana w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie. Na czym każda z tych umów się opiera i jakie są jej wady oraz zalety zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika? Więcej

Rodzaje spółek

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej jest dla przedsiębiorcy niezwykle ważny. Znaczenie tego wyboru jest na tyle dalekosiężne, że skutkuje o być albo nie być przedsiębiorcy na rynku. Mowa tu o przedsiębiorstwach innych niż jednoosobowe małe i średnie przedsiębiorstwa. Obok takowych funkcjonują w gospodarce podmioty zwane spółkami. Praktyka gospodarcza pozwala podzielić spółki na dwie kategorie, a mianowicie spółki osobowe oraz kapitałowe. Więcej

Formy opodatkowania

Osoby fizyczne, które prowadzą lub chcą zacząć prowadzić działalność gospodarczą, muszą dokonać wyboru formy opodatkowania własnych dochodów. Mogą wybierać spośród czterech form: zasad ogólnych, metody liniowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Przemyślany wybór to połowa sukcesu, gdyż zmiany w tym zakresie można dokonać nie częściej niż raz w roku. Więcej